در این شماره می‌خوانید؛ 🔸روایت بی‌تابی چگونه می‌توان بنگاه‌های بزرگ را در برابر محدودیت‌ها تاب‌آور کرد؟ 🔸دوقلوی دیجیتال فن‏‌آوری‏‌های دیجیتال، چگونه بخش‏‌های تولیدی را متاثر می‌سازند؟ 🔸تردیدهای توسعه صنعتی آیا مکانیسم بازار آزاد، سیاست‌ حمایت از توسعه صنایع ملی را با تردید روبه‌رو می‌سازد؟ 🔸جنگ جهانی انرژی صنایع بزرگ چگونه با استفاده از انرژی‌ تجدیدپذیر هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند؟
در این شماره می‌خوانید؛ 🔸 مزیت سوزی 🔹 بلندپروازی‌های فولادی 🔸 راه رشد تک‌شاخ‌ها 🔹 کم‌کاری در غیرآهنی‌ها 🔸 تمرکز استراتژیک
در این شماره می‌خوانید؛ 🔸 قراضه های ارزشمند 🔹 ابهام زدایی از دلارزدایی 🔸 شلیک از تفنگ روبلی 🔹 مدیران سرآمد 🔸 دارایی بی بدیل 🔹 بازی بزرگ در زمین اقتصاد

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0

تحت نظارت وف بومی