دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۳۱۳۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۵۰۲۲
نماینده ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮاﺳﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد: ﻓﻮﻻدﻣﺒﺎرﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ / حمایت از تحقیقات دانشگاهی سرمایه گذاری فولاد برای نسل آینده است  جديد!
کد خبر : ۳۱۳۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۵۰۵۷
در گفت وگوبا ایراسین مطرح شد؛ نقش صنایع فولادی در كاهش مصرف آب كشاورزی  جديد!
کد خبر : ۳۱۳۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۵۰۴۵
صفحه1از13123456...13.بعدي.برو
5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی