کتابخانه فولاد مبارکه اصفهان از سال  1366با تعداد تقریبی 500 عنوان کتاب فعالیت خود را زیر نظر واحد تحقیق و توسعه به صورت سنتی آغاز نمود و با گذشت زمان، بر توسعه و تکامل خود تمرکز داشته است.

از ابتدای سال 1398 با توجه به رویکرد مدیریت واحد، در خصوص الکترونیک‌سازی مجموعه و بروزرسانی منابع، فرآیند ساماندهی مجموعه آغاز و در گام نخست، سامانه مرکز اطلاعات علمی، فنی و منابع کتابخانه‌ای با امکانات روزآمد راه‌اندازی گردید.

با توجه به سیاست در نظر گرفته شده و قابلیت پشیبانی انواع منابع چاپی و الکترونیک در سامانه جدید، حرکت به سمت ایجاد و آرشیو منابع مطالعاتی و دانشی الکترونیک و ارائه خدمات علمــی و فنــی به کاربــران در بسـتر الکترونیـک آغـاز و رونـدمجموعه‌‌ســازی هم به سمت فراهـم‌آوری منابــع روزآمــد و الکترونیک هدایت شد.

بدین منظور ابتدا با نظر کارشناسی کارگروه تخصصی بخشی از منابع چاپی قدیمی و بی‌استفاده از مجموعه و سامانه مربوطه خارج شد. همچنین با نیازسنجی که از کاربران صورت گرفت، منابع مطالعاتی و دانشی مورد نیاز با هزینه‌ای بالغ بر 3 میلیارد ریال طی سه دوره خریداری گردید و در نهایت تعداد 663 عنوان در بخش کتاب‌های فارسی ، 225 عنوان در بخش کتاب‌های لاتین و 28800 عنوان کتاب لاتین الکترونیک و همچنین استانداردهای مهندسی و صنعتی سال‌های 2020 و 2021 به مجموعه اضافه گردید.

با توجه به اینکه بخش مهمی از منابع تخصصی این مرکز، به آرشیو گزارشات طرح‌های تحقیقاتی انجام شده در فولاد مبارکه اختصاص دارد، در این بخش هم اقداماتی انجام شد، بطوریکه طی دو سال اخیر تعداد 597 گزارش طرح تحقیقاتی به صورت الکترونیک و چاپی به مجموعه اضافه شد و در نهایت با مجموع 9894 عنوان کتاب چاپی فارسی عمومی و تخصصی، 3705 عنوان کتاب چاپی لاتین، قریب به 30000 عنوان کتاب الکترونیک فارسی و لاتین بیش از 20 هزار استاندارد مهندسی و صنعتی 885 عنوان گزارش طرح‌های تحقیقاتی در قالب نسخ چاپی و الکترونیک، همچنین مجلات بین المللی نیازهای اطلاعاتی و دانشی کارکنان و محققان را به نحوی شایسته فراهم آورده و این منابع همواره با نظر کارگروه تخصصی درحال توسعه و تکمیل است.

برای مدیریت این مجموعه، از درگاه اختصاصی تحقیق و توسعه و سامانه جامع مکانیزه به آدرس RandD.MSC.IR استفاده شده است که در گام نخست، این درگاه در شبکه داخلی شرکت فولاد مبارکه و در اختیار  12878 نفر از کارکنان قرار گرفته و مقرر شده است در گام های بعدی،‌ این گنجینه دانشی به صورت الکترونیک در اختیار محققان و علاقه‌مندان به حوزه کتاب و کتابخوانی در بستر شبکه جهانی قرار گیرد.

در این سامانه، کاربران قادر خواهند بود از طریق محیط وب، بسته به سطح دسترسی خود، منابع الکترونیکی مورد نظر را جستجو و مطالعه کرده و در صورت نیاز به امانت منابع چاپی، نسبت  به رزرو و تحویل آنها اقدام نمایند. سامانه مرکز اطلاعات علمی، فنی و منابع کتابخانه‌ای شرکت فولاد مبارکه امکاناتی نظیر جستجو در تمام منابع دانشی و کتابخانه‌ای، دسترسی به منابع چاپی و الکترونیک، امکان تورق در منابع الکترونیک و بارگیری آنها با توجه به سطح دسترسی و مطلع شدن از آخرین اخبار پژوهشی و تازه‌های کتابخانه‌ای را در دسترس کاربران خود قرار داده است.

ایجاد منابع دیداري و شنیداري، مکانیزه کردن فرآیند نیازسنجی و درخواست خرید منابع دانشی و کتابخانه اي و همچنین آرشیو و توسعه بستر دیجیتال سازي و همچنین قابلیت امانت دهی منابع دیجیتال از برنامه هاي این مرکز در آینده می باشد.6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی