ماهنامه تحلیلی کارخانه شماره ۳۸

تیرماه ۱۴۰۲

در این شماره می‌خوانید؛ 🔸 قراضه های ارزشمند 🔹 ابهام زدایی از دلارزدایی 🔸 شلیک از تفنگ روبلی 🔹 مدیران سرآمد 🔸 دارایی بی بدیل 🔹 بازی بزرگ در زمین اقتصاد

ماهنامه تحلیلی کارخانه شماره ۳۸
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    6.1.7.0
    V6.1.7.0

    ارتقاء امنیت وب با وف بومی