یک ربع قرن میگذرد از حیات تو
ای مظهر صلابت و ای کوه آهنین
هم در وطن یگانه ای هم پهنه جهان
جان دادهای به صنعت کشور، صد آفرین !
عذرا مولوی چوبینی (همسر حبیب الله مولوی چوبینی، همکار بازنشسته از واحد خطوط نهایی ناحیه نورد سرد)

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی