اینفو گرافی سرما

باتوجه به اهمیت رعایت توصیه های ایمنی به منظور جلوگیری از خطراتی از قبیل مسمومیت با گاز CO اینفو تهیه شده جهت مطالعه کارکنان و هموطنان گرامی د رجهت کاهش حوادث انسانی به اشتراک گذاشته می شود.

اینفو گرافی سرما
امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    6.1.7.0
    V6.1.7.0

    ارتقاء امنیت وب با وف بومی