پمفلت مراقبت از بیماران کرونایی

باتوجه به اهمیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی به منظور پیشگیری از انتقال کرونا ویروس پمفلت مراقبت از بیمار کرونایی جهت مطالعه و استفاده کارکنان وهموطنان گرامی به اشتراک گذاشته می شود.

پمفلت مراقبت از بیماران کرونایی
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    6.1.7.0
    V6.1.7.0

    ارتقاء امنیت وب با وف بومی