توصیه های ایمنی کولرهای آبی

با شروع فصل گرما باید ابتدا کولر ها را سرویس کرده و چنانچه نیازي به تعمیر داشته باشد آن را مرمت نمود. هر چند خوب است سرویس کولر آبی را به دست سرویس کار مجاز بسپارید تا از بروز صدمات احتمالی به خود و وسایل برقی جلوگیري شود؛ اما ممکن است گاهی اوقات هم مجبور شوید خودتان این کار را انجام دهید. پس با خواندن این مطالب با روش ایمن سرویس کولر آبی در برابر برق گرفتگی آشنا شوید.

توصیه های ایمنی کولرهای آبی
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    6.1.7.0
    V6.1.7.0

    ارتقاء امنیت وب با وف بومی