قوانين و مقررات ايمني عمومي شرکت فولاد مبارکه

کارکنان موظف هستند کليه مقررات و قوانين ايمني شرکت را رعايت نمايند.

قوانين و مقررات ايمني عمومي شرکت فولاد مبارکه

فایل: قوانين و مقررات ايمني عمومي شرکت فولاد مبارکه

امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها
    6.1.7.0
    V6.1.7.0

    ارتقاء امنیت وب با وف بومی