تحقيقات زيست محيطي در حال انجام در شرکت فولاد مبارکه

 •     كاهش ميزان CO در دودكشهاي كوره پخت آهك پزي تا حد 200ppm
 •     ارزيابي و اندازه گيري آلاينده اي زيست محيطي شركت فولاد مباركه
 •     آناليز پسماندهاي جامد تصفيه خانه هاي فولاد مباركه و بررسي راههاي استفاده مجدد آن
 •     شناسائي منابع ايجاد آلودگي در بخش كوره واحد گندله سازي و بررسي امكان كاهش يا حذف آلاينده ها
 •     مدل سازي طيف انتشار آلاينده اي هوا در منطقه استقرار فولاد مباركه
 •     بررسي آلودگي هوا از نقطه نظر TSP وPM10 و فلزات سنگين در شهر مباركه
 •     كاربرد سرباره فولاد سازي شركت فولاد مباركه در ساخت كاشي كف يا مقاومت سايشي بالا
 •     بررسي امكان استفاده از گازهاي خروجي از دودكش نيروگاه فولاد مباركه جهت رشد گياهان گلخانه اي
 •     شناخت كميت و كيفيت آلودگي هاي مؤثر بر محصولات كشاورزي در منطقه تاثير پذير از فرآيندهاي توليددر فولاد مباركه
 •     مطالعه اثر اكسيدهاي حاصل از خط اسيد شوئي نورد سرد بر خصوصيات خاك و رشد گياهان
 •     بررسي وضعيت و اندازه گيري آلاينده هاي اتمسفري در مجتمع فولاد مباركه
 •     بررسي و پايش جامع فلزات سنگين در مجتمع فولاد مباركه(هوا،پسابهاي صنعتي)و آبهاي زيرزميني منطقه اطراف
 •     ارائه راه حل هاي عملي و مؤثر و داراي توجيه اقتصادي جهت بهبود هرچه بيشتر كيفيت آب آشاميدني مجتمع فولاد مباركه
 •     بررسي خواص كيفي و كمي پارامترهاي پساب در شبكه فاضلاب فولاد مباركه
 •     پروژه کاهش گاز CO  در خروجي دودکش واحد گالوانيزه و رنگي
 •     بررسي نحوه تاثير پذيري پوشش گياهي شرکت از انتشار ذرات و غبارات
 •     بررسي علت وجود بار ميکروبي در پساب تصفيه شده تصفيه خانه گالوانيزه و رفع علت آن
 •     همکاري با پروژه هاي دانشجوئي در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد در حوزه محيط زيست
 •     مدل سازي  پراکنش آلاينده هاي گازي و غبار در اتمسفر  منطقه فولاد مبارکه
 •     اجراي طرح پايلوت فرآوري سرباره به روش گرم (مذاب)
 •     اجراي طرح نيمه صنعتي فراوري سرباره به روش سرد
 •     طرح استفاده از سرباره هاي فرآوري شده در عمليات سندبلاست قطعات فولادي
 •     بررسي نقش فضاي سبز موجود در شرکت فولاد مبارکه کاهش گاز گلخانه اي و تبادل اکسيژن با محيط منطقه

 طرحهاي زيست محيطي در دست اقدام در شرکت فولاد مبارکه


* طرح فراوري گرم سرباره
* طراحي و اجراي سايت جديد ضايعات
* طراحي و اجراي سيستم پايش لحظه اي از خروجي دودکشها  و تصفيه خانه هاي فولاد مبارکه
* اجراي طرح هاي توسعه تصفيه خانه هاي صنعتي و بهداشتي  در فولاد مبارکه
* طراحي و اجراي تصفيه خانه پساب  صنعتي در فولاد سبا
* آغاز عمليات اجرايي امحائ پسماند هاي ويژه( روغن هاي آسکارل )
* انجام يک برنامه ازبر نامه هاي کاهش  توليد Co2 از طريق اعتبارات  برنامه مکانيسم توسعه  پاک(CDM)
* مشارکت و همکاري در برنامه هاي پايش و سنجش آلاينده هاي محيط شهري استان اصفهان

طرح فرآوري سرباره

1- اجراي طرح فراوري گرم سرباره
با اجراي اين طرح که با حمايت شرکت فولاد مبارکه ازيک گروه دانشگاهي صورت پذيرفت ضمن بومي سازي دانش مذکور امکان توليد محصولات متنوع با کاربردهاي مناسب و با ارزش  افزوده بيشتري نسبت به محصولات  فراوري سرد بوجود آمده است (طرح مذکور درحال توسعه  و تکميل ميباشد)

                

2- طراحي سايت جديد ضايعات مبتني بر اصول علمي و ضوابط قانوني تحقيقات زيست محيطي در فولاد مبارکه
اين طرح که با اعتبار اوليه بالغ بر 10 ميليارد تومان در حال انجام است يکي از اصولي ترين سايتهاي ضايعات در کشورمحسوب ميگردد که با مشاوره دانشگاه طراحي و فاز اول آن عملياتي گرديده است.

3- طراحي و اجراي سيستم هاي پايش  لحظه اي در راستاي عمل به تعهدات و الزامات قانوني
شرکت فولادمبارکه با اعتباري بالغ بر4.2  ميليارد تومان عمليات طراحي ، انتخاب و  نصب تجهيزات مذکور را  در دستور کار خود قرار داده و بخشي از تجهيزات موجود هم اکنون نصب و به بهره برداري رسيده است ظرف چند ماه آينده تجهيزات مذکور نصب و آماده بهره برداري خواهند بود.
علاوه بر تجهيزات نصب شده بر روي دودکش ها و همچنين خروجي تصفيه خانه ها ، اين شرکت اثر ساير فعاليتها و به خصوص منابع غير نقطه اي پراکنش غبارات را از طريق خريد و به کارگيري تجهيزات مدرن سنجش آلاينده هاي محيطي در فرآيندهاي پايش خود پيش بيني و به اجرا گذاشته است.

شکل 7: نمايي از دستگاه BAM 1020 که براي اندازه گيري غلظت ذرات محيطي بکار مي رود

4-  اجراي طرح هاي توسعه تصفيه خانه صنعتي  وبهداشتي در شرکت فولاد مبارکه و فولاد سبا
اجراي طرح تصفيه خانه  پساب صنعتي واحد فولاد سازي نورد پيوسته سبا ( با اعتباري بالغ بر 27 ميليارد تومان ) اجراي طرح توسعه تصفيه خانه هاي شرکت فولاد مبارکه: توسعه تصفيه خانه پساب انساني  توسعه تصفيه خانه پساب صنعتي (با اعتباري  بالغ بر 20 ميليارد تومان)

       

5- امحاء پسماند هاي ويژه
اين شرکت مطابق با الزامات قانوني و عمل به رهنمودهاي سازمان حفاظت محيط زيست در سال 91 قرارداد امحاء تجهيزات آلوده به روغن آسکارل را منعقد و در سال 92 فرآيند حمل و انتقال تجهيزات مذکور را به تنها سايت امحاء مورد تأييد مراجع نظارتي با نظارت نماينده ويژه سازمان حفاظت محيط زيست عملياتي نموده است. شايان ذکر است اعتبار تخصيص داده شده به اين منظور حدود 45 ميليارد ريال برآورد گرديده است.

7- مشارکت در برنامه هاي کاهش گازهاي گلخانه اي از طريق پروژه هاي CDM
پروژه بازيافت حرارت از نيروگاه گازي جهت توليد بخار سوپرهيت در نيروگاه شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان پروژه اي که قابليت کاهش سالانه حداقل 120 هزار تن دي اکسيد کربن را داراست براي ثبت در هيات اجرايي پروژه هاي مکانيزم توسعه پاک پيمان کيوتو انتخاب گرديد. در اين راستا قراردادي با سازمان  گسترش و نوسازي صنايع ايران منعقد و پروژه مذکور ثبت گرديده است

هزينه هاي طرح های زيست محيطي

در راستای تحقق امر توسعه  پایدار ، شرکت فولاد مبارکه همیشه بر این باور بوده است که اختصاص اعتبارات لازم بمنظور حفاظت از محیط زیست نه تنها تحمیل هزینه و هدر رفت سرمایه نبوده. بلکه بعنوان بخشی از قیمت تمام شده محصول و با هدف جلوگیری از بروز خسارتهای جبران ناپذیر احتمالی ناشی از عدم توجه به تخریب محیط زیست در ابعاد مختلف مالی و معنوی می باشد . لذا با عنایت به موارد مطروحه فوق، این شرکت از بدو تاسیس تا کنون هزینه های چشمگیری را در این زمینه صرف نموده که در اینجا به ذکر تنها بخشی از آنها در جداول 1 و 2 و3 اکتفا میگردد.


جدول1 - هزینه تجهیزات نصب شده بمنظور حفظ محیط زیست در خطوط تولید طی دوران ساخت

رديف

واحد

هزينه ارزي (دلار)

هزينه ريالي (ريال)

1

گندله سازي

1.888.942

479.293.500

2

احياء مستقيم

3.800.000

170.000.000

3

آهک پزي

957.498

256.748.500

4

فولاد سازي

20.717.872

7.485.170.000

5

نورد گرم و نورد سرد

2.005.265

834.100.000

6

شبکه و تصفيه خانه فاضلاب

9.647.500

16.547.107.341

جمع

39.017.077

 

جدول 2 – پروژه های اجرا شده زیست محیطی از ابتدای بهره برداری تا 1380 به منظور حفظ و کنترل آلودگی محیط زیست

تعداد پروژه

موضوع

39

طرحهای مربوط به کنترل و جمع آوری غبار

79

طرحهای مربوط به فضای سبز

18

طرحهای مربوط به کاهش گازهای آلاینده هوا

36

خرید تجهیزات اندازه گیری آلاینده های محیط زیست

41

طرحهای مربوط به جلوگیری از آلودگی آب و خاک

3

طرحهای مربوط به بازیابی ضایعات

 

جمع هزينه‌هاي انجام شده

ريالي

33.685.021.126

ارزي:

1.134.263.319 لير ايتاليا

4.000.000 مارک آلمان

جدول3 – عنوان پروژه انجام شده و یا درست اقدام از سال 1381 تا سال 1390

رديف

عنوان پروژه يا طرح

هزينه دلاري

هزينه ريالي

1.

احداث تصفیه خانه فاضلاب و سیستم جمع آوری جهت واحد گالوانیزه ، قلع اندود و ورق رنگی

1.200.000

40.000.000.000

2.

روژه استفاده از پساب صنعتی در شرایط بحرانی کمبود آب

-

11.000.000.000

3.

احداث دریاچه سوم جهت نگهداری و استفاده از فاضلاب تصفیه شده

-

6.000.000.000

4.

احداث لاگونهای ویژه جهت جمع آوری روغنهای به دست آمده از فرایند تصفیه فاضلاب صنعتی

-

2.000.000.000

5.

اجرای پروژه نصب Canopy Hood  بر روی کوره های فولاد سازی

-

80.000.000.000

6.

اجرای طرح غبارگیرو گازهای آلاینده در نواحی مختلف

-

5.100.000.000

7.

پروژه انجام شده و در دست اقدام در جهت گسترش فضای سبز

-

7.900.000.00

8.

انجام پروژه تحقیقاتی و کار بر روی در زمینه کاهش و باز یافت ضایعات

-

4.900.000.000

9.

نصب سیستم خنک کننده تبخیری واحد نیروگاه گازی با هدف کاهش گاز NOX

300.000

-

جمع کل هزينه هاي ارزي و ريالي از سال 1381 تا کنون

1.500.000

156.900.000.000

عناوين پروژه هاي انجام شده و يا در دست اقدام از سال1390 تا کنون

رديف

عنوان پروژه يا طرح

هزينه دلاري

هزينه ريالي

1.

ارتقاء بهينه سازي و نصب سيستم ثانويه کنترل غبار در واحد فولادسازي

-

1.000.000.000.000

2.

طراحي و اجراي فاز اول سايت پسماند مبتني بر اصول و ضوابط قانوني

-

150.000.000.000

3.

طرح توسعه تصفيه خانه صنعتي و بهداشتي شرکت فولاد مبارکه

-

200.000.000.000

4.

طرح احداث تصفيه خانه پساب ناحيه فولادسازي و نورد پيوسته سبا

-

270.000.000.000

5.

اجراي طرح امحاء ترکيبات آلي پايدار (PCBs)

-

40.000.000.000

6.

اجرای طرح پايش و مانيتورينگ لحظه اي

-

50.0000.000.000

فعاليتهاي علمي ،فرهنگي در عرصه محيط زيست

 • برگزاري مسابقات مختلف براي فرزندان  پرسنل به مناسبتهاي گوناگون زيست محيطي
 •     درج اخبار و مقالات زيست محيطي در خبرنامه فولاد و وب سايت شرکت فولاد مبارکه
 •     انتقال و تبادل تجربيات موفق شرکت  در اين حوزه به ساير سازمانها و صنايع
 •     ايجاد تعاملات مناسب و گسترده با تشکلهاي مردم نهاد زيست محيطي
 •     مشارکت در برنامه احداث فرهنگ سراي محيط زيست در شهر اصفهان
 •     شرکت فعال در کنفرانسها و نمايشگاه هاي ملي و بين المللي زيست محيطي
 •     اهداء ساختمان  به مترا‍ژ 5000 متر مربع به سازمان حفاظت محيط زيست جهت تاسيس دانشکده محيط زيست در مرکز کشور

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی