امروزه گسترش فعالیت‌های بازرگانی، جهانی شدن و تغییرات سریع تکنولوژیک در محیط سازمان‌ها باعث گردیده که آنها برای حفظ بقاء و مزایای رقابتی خود از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشند. لازمه انعطاف پذیری تغییرات سریع است و تغییرات سریع بدون داشتن اطلاعات و انجام تحقیقات امکان‌پذیر نیست. در نتیجه اطلاعات حاصل از پروژه های تحقیقاتی به عنوان یک منبع بسیار پرارزش در کنار سایر عوامل موثر در هر سازمانی مطرح است.
در شرکت فولاد مبارکه نیز پروژه های تحقیقاتی  گسترده‌ای توسط اساتید،پژوهشگران و محققین اجرا می گردد که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل می‌باشد. 

لیست پروژه های تحقیقاتی انجام شده

 

 نظام تهيه گزارشات کاغذي ، نسخه ديجيتالي وخلاصه گزارشات پروژه هاي تحقيقاتي


جهت ارائه یکپارچه و یک شکل گزارشات پروژه های تحقیقاتی که توسط اساتید،پژوهشگران و محققین محترم در فولاد مبارکه اجرا می گردد، دستورالعملی با عنوان " نظام تهيه گزارشات کاغذي ، نسخه ديجيتالي وخلاصه گزارشات پروژه هاي تحقيقاتي " توسط واحد تحقیق و توسعه شرکت فولاد مبارکه تهیه گردیده است تا آن عزیزان بر طیق دستورالعمل مذکور مبادرت به تهیه گزارشات پروژه های تحقیقاتی نموده و  به شرکت ارائه دهند.

لازم بذكر است كه گزارش هاي مذكور بايستي شامل شرايط و موارد ذيل باشد:
 
1. رعايت استاندارد تعريف شده براي تهيه گزارشات پروژه هاي تحقيقاتي (پيوست شماره 1)
2. ارائه گزارش گالینگور و همچنین گزارش دیجیتال (PDF & Word)
3. عنوان پروژه تحقيقاتي به زبان فارسي ولاتين
4. چكيده گزارش به زبان فارسي ولاتين
5. گزارش جامع فاز نهايي که بایستی شامل كل پروژه تحقيقاتي مربوطه باشد.

پیوست ۱ - نظام تهيه گزارشات کاغذي ، نسخه ديجيتالي وخلاصه گزارشات پروژه هاي تحقيقاتي
پیوست ۲ - فرمت جلد


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی