لیست اولویت‌های پژوهشی شرکت فولاد مبارکه

شرکت فولاد مبارکه در نظر دارد موضوعات پژوهشی مورد نیاز و اولویت‌دار خود را به شرح ذیل مطابق گردشکارهای مربوطه واگذار نماید. لذا از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که توانایی انجام این پروژه‌ها را دارند دعوت می‌شود پس از مطالعه شرایط مندرج در سایت و دریافت فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی، طرح‌های تحقیقاتی خود را به صورت رسمی حداکثر تا تاریخ اعتبار مندرج در جدول به نشانی اصفهان ـ شرکت فولاد مبارکه ـ واحد تحقیق و توسعه ـ دفتر ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی پست و همچنین نسخه دیجیتال آن را به آدرس پست الکترونیک ucp@msc.ir ارسال نمایند.
بدیهی است شرکت فولاد مبارکه در قبول یا رد پیشنهادهای رسیده مختار می‌باشد.
لازم به ذکر است پیشنهاد های تحقیقاتی در مرحله اول مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته و سپس با ارائه کنندگان پیشنهادهای تحقیقاتی برتر جهت ارائه پروپزال تکمیلی و برگزاری جلسات مشترک و بازدید هماهنگی لازم صورت خواهد پذیرفت. لذا در این مرحله امکان بازدید وجود نخواهد داشت.

ردیف کد رهگیری عنوان حوزه هماهنگ کننده شمار تماس تاریخ فراخوان تاریخ اتمام مهلت لینک دریافت
 1

OPE/97/077

ساخت کوره آزمایشگاهی آنیل پیوسته

محصول و فرآیند

-- --

1399/04/03

1399/05/20

منقضی
2

OPE/98/105

مطالعه و بررسی تکنولوژی های جدید کنترل غبار در واحد انباشت  برداشت

فناوری و مهندسی

-- --

1399/04/03

1399/05/20

منقضی
3

OPE/98/112

اجرای آزمایشی سامانه کاهش یون فلوراید در پساب خروجی واحد ریخته گری و ایجاد پایلوت مرتبط با آن

فناوری و مهندسی

-- --

1399/04/08

1399/05/20

منقضی
4

OPE/99/002

بررسی، امکان سنجی و پوششدهی رولهاي لوپر نورد نهایی نورد گرم به منظور افزایش عمر کاري و بهبود کیفیت سطحی ورق

فناوری و مهندسی

-- --

1399/04/23

1399/05/20

منقضی
5

OPE/99/011

استخراج مدلهاي فانکشنهاي کنترلی نورد پوسته اي

فناوری و مهندسی

-- --

1399/04/29

1399/05/20

منقضی
6

TEC/98/071

انتخاب و تدوین مدل مرجع حاکمیت داده Data Governance و نقشه راه پیاده سازی آن در فولادمبارکه

فناوری و مهندسی

-- --

1399/05/06

1399/06/22

منقضی
7

TEC/98/072

انتخاب و تدوين مدل مرجع حاكميت سرويس ها Service Governance و نقشه راه پياده سازي آن در فولادمباركه

فناوری و مهندسی

-- --

1399/05/06

1399/06/22

منقضی
8

TEC/98/114

مطالعه ابزار نوين زبان گزارشگري كسب و كار توسعه پذير (XBRL) كاربردها و راهكار پياده سازي و به كارگيري آن در سيستم‌هاي اطلاعاتي گروه فولاد

فناوری و مهندسی

-- --

1399/05/06

1399/06/22

منقضی
9

OPE/99/022

تحقیق و شناسایی  و پیاده سازی روش مناسب جهت بازرسی از سطح تختال در ماشین های برش ریخته گری

فناوری و مهندسی

-- --

1399/05/20

1399/06/22

منقضی
10

OPE/98/035

ریشه یابی ارتعاش بالاي کمپرسور 51 مدول F واحد احیا مستقیم و ارائه ي راهکار جهت کاهش آن تا حد مجاز

فناوری و مهندسی

-- --

1399/05/26

1399/06/22

منقضی
11 OPE/98/015

روش های افزایش ظرفیت ریفرم گس کولر و شناسائی عوامل موثر بر عملکرد آن

فناوری و مهندسی

-- --

1399/06/23

1399/07/30

منقضی
12

PUR/99/033

 بازنگری و بروز رسانی فرآیند ارزیابی عملکردفولاد مبارکه از دیدگاه تامین کنندگان

مدیریت

-- --

1399/07/21

1399/10/20

منقضی
13

OPE/98/087

بهبود مقاومت به خوردگی ، سایش و افزایش عمر مفید به همراه قابلیت ماشین کاری مناسب سطح پوسته و لوب دمنده های ناحیه آهن سازی شرکت فولاد مبارکه

فناوری و مهندسی

-- --

1399/09/01

1399/10/05

منقضی
14 OPE/98/111 تحلیل علل شکست فن های پروسس واحد گندله سازی به منظور اصلاح طراحی و جلوگیری از شکست در فن های بزرگ دیگر و نیز افزایش عمر آنها فناوری و مهندسی -- --

1399/09/01

1399/10/05

منقضی 
15 OPE/99/043 بررسي امكان ساخت سنسور مناسب براي تشخيص گرفتگي ايراسلايدهاي بخش آسياب واحد گندله سازي جهت جلوگيري از توقفات اضطراري فناوری و مهندسی

آقای ایزدی

آقای حدادی

0315273-5451

5477

1399/10/03 1399/11/30 منقضی
16 OPE/99/048 بومي سازي تهيه و تامين رنگ مناسب دستگاه ربات مارك زن خط نورد گرم 51 فناوری و مهندسی آقای حدادی 0315273-5477 1399/10/03 1399/11/30 منقضی
نکات قابل توجه:
1-دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي طرف قرارداد براساس توانمندي هاي پژوهشي اولويت بندي شده مي‏توانند پيشنهاد طرح ارائه نمايند.
2- ساير دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي پس از ارسال طرح پيشنهادي براساس شرايط و مطابق با توانمندي هاي پژوهشي که ارايه خواهند داد، ارزيابي مي‏گردند.
دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي که طرف قرارداد شرکت فولاد مبارکه نمي باشند همراه با ارايه پيشنهاد طرح، فرم خود اظهاري را نيز تکميل و ارسال نمايند.
دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي طرف قرارداد براساس توانمندي هاي پژوهشي اولويت بندي شده مي‏توانند پيشنهاد طرح ارائه نمايند.
 
 
3- پيشنهاد از طرف دانشگاه ها، مراکزتحقيقاتي، شرکت هاي دانش بنيان، قابل پذيرش مي باشد.
4- پيشنهادها براساس شرايط و معيارهاي شرکت فولاد مبارکه ارزيابي مي گردد و پس از آن شرکت در رد يا قبول آن مختار خواهد بود.
5- پيشنهادها براساس توانمندي هاي برتر دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي انتخاب خواهد شد. شرکت هاي دانش بنيان و واحدهاي مستقر در پارک ها و شهرک هاي علمي و تحقيقاتي بايد از طريق سازمان متبوع پروپوزال ارسال نمايند.
6- توانمندي هاي ممتاز دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي در محور و زير محورهاي پژوهشي، ازطريق مکاتبه با پست الکترونيکي UCP@ MSC.IR اطلاع رساني مي گردد.
7- هزينه هاي پرسنلي طرح هاي تحقيقاتي براساس شاخص تحقيق مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري محاسبه مي گردد.
 
 

8- امکان پيش پرداخت براي انجام پروژه تحقيقاتي وجود ندارد.
9- نيازهاي تحقيقاتي براساس ضرورت، بصورت دوره‏اي بروز رساني مي گردد.
10- شايان ذکراست محققين و مراکز علمي وپژوهشي محترم مي بايست پروپوزال هاي مربوطه را براي بررسي به دفتر ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي واحد تحقيق و توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان به آدرس زیر ارسال نمايند.
 

اصفهان، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، صندوق پستي 161-84815  - دفتر ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي
دورنگار: 52735483-031
پست الکترونيکي: UCP@MSC.IR
تلفن تماس: 52735464-031

دريافت فرم پيشنهاد طرح تحقيقاتی

 

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی