واحد صادرات

عرضه و فروش محصولات شرکت در بازارهاي خارج، معرفي شرکت در بازارهاي جهاني، توسعه فن آ‌وري ها و دانش جديد صنعت فولاد از طريق توليد محصولات ويژه صادراتي، افزايش خوشنامي و ارتقاء نام تجاري شرکت، امکان جذب منابع مالي از بانک هاي خارجي و ارزآوری وظيفه اصلي مديريت صادرات مي باشد.
نظام فروش محصولات
نظام فروش محصولات در شرکت فولاد مبارکه به دليل تنوع زياد محصولات و دامنه وسيع مشخصات فني بر اساس سفارش مشتري صورت مي پذيرد .به همين لحاظ پس از انجام توافقات لازم در زمينه قیمت و مشخصات محصول، سفارش براي تحويل در يک سر رسيد مشخص در سيستم ثبت ميگردد. با توجه به گستردگي جغرافيايي و تنوع مشتريان و در راستاي مديريت بهتر بازار، صادرات به دو بخش 1- خاور دور و اروپا و 2- خاور ميانه. تقسيم شده است.

فروش محصولات صادراتي در قالب اعلام پيشنهاد از طرف مناطق مختلف و ارائه قيمت از طرف مشتريان فعال صورت مي پذيرد . قيمت هاي تائيد شده بر مبنای FOB و کیفیت پایه به مشتریان اعلام شده و متناسب با مشخصات درخواست مشتري هزينه هاي اضافي در زمان ثبت سفارش به آن اضافه ميگردد. در صورت تائيد قيمت هاي پيشنهادي، هر کـدام از مناطق فوق الذکر اقـدام به صدور سفارش براي مشتريان خود مي نمايند.

پذيرش مشتري

فروش محصولات در بازارهاي صادراتي صرفاً به شرکت‌های حقوقي خارجی که در خارج از کشور به ثبت رسيده اند انجام ميگيرد. بر اين اساس شرکت هايي که تمايل خريد از فولاد مبارکه را دارند بايستي پس از ارسال در خواست اوليه خود مبني بر همکاري هاي تجاري، مدارک لازم از جمله پرسشنامه تکميل شده، اساسنامه شرکت، تراز نامه و صورت سود و زيان، گردش مالي که به تاييد بانک مشتري رسيده باشد، ليست مصرف کنندگان محصولات فولادي ( در صورتي که مشتري تاجر باشد ) و ليست بانکهايي که مشتري از طريق آن اقدام به گشايش LC مي نمايد همراه با ساير مدارک دال بر عملکرد و تجربه مشتري در زمينه محصولات فولادي را به مديريت صادرات ارسال نمايند .

انبار ویژه محصولات صادراتی در بندر عباس

با توجه به رويکرد شرکت فولاد مبارکه در راستاي رضايت و مشعوف نمودن هر چه بيشتر مشتريان وتحويل به موقع محصولات و حفظ وحراست از اجناس خريدان به ويژه خريداران صادراتي ، سايت ويژه اي در منطقه ويژه اقتصادي بندر عباس که از بزرگترين و مهمترين بنادر کشور است جهت انبار نمودن و ارسال محصولات از طريق اين شهر بندري به اقصي نقاط جهان طراحي و ساخته شده است. اهميت اين انبار از آنجا معلوم مي شود که شرکت فولاد مبارکه اصفهان بيشترين صادرات خود را که به قاره آمريکا و اروپا بوده است ، از طريق اين انبار و ارسال از طريق آبهاي آزاد بين المللي و به روش FOB انجام داده است. همچنين با توجه به اهداف شرکت فولاد مبارکه براي تحويل محصولات خود به مشتريان صادراتي از طريق روش CFR، اهميت اين موضوع دو چندان مي شود .

با عنايت به بعد مسافت 800 کيلومتري بين محل کارخانه و بندرعباس و در جهت به حداقل رساندن زمان پهلوگيري و بارگيري کشتي ها ، محصولات فولادي به محض توليد از طريق ريل و جاده به اين انبار منتقل شده تا سفارش مشتري به مرور تکميل گردد. پس از تکميل سفارش مشتري و طبق برنامه تنظيمي جهت بارگيري توسط کشتي ، محصولات در اسرع وقت به اسکله منتقل شده و بارگيري ميگردد. تمام اين عمليات زير نظر شرکت فولاد مبارکه و ناظر مستقر در اين شهر انجام شده تا حداکثر اطمينان از صحت و سلامت اجناس مشتري فراهم گردد .

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی