خبرنامه شماره 1366

با عبور از امتیاز 700 و کسب عنوان سرآمدترین شرکت ایرانی به دست آمد؛ فولاد مبارکه برای پنجمین بار موفق به دریافت تندیس زرین تعالی سازمانی شد

خبرنامه شماره 1366
امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱۸

6.1.7.0
V6.1.7.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی