واحد های فنی و پشتیبانی:

1- دفتر فنی نگهداری و تعمیرات MTO
2- تعمیرگاه مرکزی CEW
3- تعمیرات مرکزی CEM
4- انرژی و سیالات ENF
5- حمل و نقل و پشتیبانی TRA
6- بازرسی فنی اتوماسیون و ابزار دقیقTAI

1- دفتر فنی نگهداری و تعمیرات MTO
دفتر فنی نگهداری و تعمیرات وظيفه برنامه ریزی و کنترل فرآیند نگهداری و تعمیرات ، توسعه سیستم ها و روش های نت و مدیریت قطعات یدکی مشترک در نواحي و بومی سازی قطعات و تجهيزات را به عهده دارد.
فعالیت ها ي فوق توسط واحدهاي  زير انجام می شود:
الف- برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت
ب- مدیریت قطعات یدکی مشترک
پ- برنامه ریزی بومی سازی
ت- طراحی و مهندسی معکوس
ث-  مهندسی مجدد
ج- گواهی کیفیت بومی سازی

2- تعمیرگاه مرکزی CEW
تعمیرگاه مرکزی به منظور پشتيباني مداوم خطوط توليدي و با هدف آماده به کار بودن تجهيزات اين خطوط فعاليتهاي سرويس ، تعمير و بازسازي تجهيزات معيوب مکانيکي ، برقي و اسکلت فلزي و همچنين ساخت قطعات يدکي مورد نياز خطوط توليد را به عهده دارد .
 الف - گروه فني تعميرگاه مركزي
پشتيباني فني ، نقشه کشي قطعات يدکي مورد نياز در فرآيند تعمير ، تدوين دستورالعمل ها و گردشکارها ، برنامه ريزي استراتژيک و تهيه گزارشات كنترلي فرآيند ، تاييد کيفيت تعمير و بازسازي قطعات و تجهيزات ارسالي به تعميرگاه مرکزي توسط اين قسمت انجام مي شود.
 

 

3- تعميرات مرکزي  CEM
تعميرات مرکزي وظيفه ارائه خدمات تعميراتي به نواحي توليد ونگهداري وتعميرات تجهيزات عمومي شامل سيستمهاي تهويه مطبوع،آسانسورها ،ساختمانها و...را به عهده دارد که وظايف مذکور از طريق قسمتهاي ذيل پيگيري مي شود.:
الف- پشتيباني تعميرا ت نواحي
ب- مرکز نگهداري و تعميرات تاسيسات برق و مکانيک
پ- مرکز نگهداري و تعميرات ساختماني
ت- دفتر برنامه ريزي و کنترل نگهداري و تعميرات

4- انرژي و سيالات ENF
تامين و توزيع برق، سيالات و گازهاي مورد نياز واحد هاي توليدي، خدماتي و ستادي و همچنين تصفيه آب و پساب هاي صنعتي و شيميايي از وظايف اين ناحيه است و از قسمت هاي زير تشکيل شده است:
الف- تصفيه و توزيع آب
ب- تصفيه پساب هاي صنعتي و شيميايي
 پ- نيروگاه
ت- واحد اکسيژن و هيدروژن
ث- توزيع برق و سيالات
ج- واحد اکسيژن فولاد سازي و نورد پيوسته سبا
د-تصفيه و توليد و توزيع آب و سيالات فولادسازي و نورد پيوسته
و- توزيع برق فولادسازي و نورد پيوسته
ه- گروه فني انرژي و سيالات
ي- دفتر برنامه ريزي و کنترل نگهداري و تعميرات

5- حمل ونقل و پشتيباني TRA
با در اختیار داشتن مکانیزم های حمل و نقل حمل و جابجایی کلیه مواد  اولیه، مصرفی، تجهیزات و محصولات را برعهده دارد تا از این طریق برنامه های تولیدی مجتمع و جریان ارسال محصولات تولیدی آن برای مشتریان تحقق یابد.  
این ناحیه از قسمت های زیر تشکیل شده است:
الف- راه آهن
ب-تعميرگاه  مکانيزم هاي عمومي
پ- تعميرگاه مکانيزم هاي خاص
ت- حمل و فرآوري سرباره
ث- گروه فني حمل و نقل و پشتيباني
ج- دفتر فني برنامه ريزي و کنترل نگهداري و تعميرات

6- بازرسی فنی اتوماسیون و ابزار دقیق TAI
 وظیفه ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه های مختلفی از نگهداری و تعمیرات، کالیبراسیون، تنظیم، سرویس، بازرسی فنی، پایش وضعیت و نظارت برکیفیت اجرای تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات تحت پوشش خود و افزایش آماده بکاری آن ها را بر عهده دارد. این مدیریت همچنین خودرا موظف به ارائه خدمات مشاوره و همکاری با واحدهای مهندسی و توسعه و گروه ها ودفاتر فنی شرکت درزمینه بررسی طرح های توسعه، بهینه سازی، خرید، نصب وراه اندازی، تهیه اسناد مناقصه، مشخصات عمومی و استانداردهای شرکت، بازرسی حین ساخت و... می داند و از قسمت های زیر تشکیل شده است:
 الف- بازرسي خوردگي و مواد
ب- بازرسي جراثقالها و اسکلت فلزي
پ-بازرسي ماشين هاي دوار و عمومي
ت- بهينه سازي
ث- تعميرات الکترونيک
ج- ارتباطات
د- کاليبراسيون و ابزار دقيق
ه- دفتر برنامه ريزي و کنترل نگهداري و تعميرات


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی