قراردادهاي خريد شرکت فولادمبارکه به منظور پشتيباني از خطوط توليد و اجرای طرح های توسعه  شرکت و همچنین مدیریت بهینه اقلام مازاد و با هدف تأمين به موقع خدمات با در نظر گرفتن موارد کيفي و اقتصادي مورد نياز با همکاري واحدهای ذیربط نسبت به شناسایی، ارزیابی، انتخاب و انعقاد قرارداد با پیمانکاران و مشتریان توانمند اقدام می نماید.
وظایف قراردادهای خرید :

    انجام کلیه امور تشریفات مربوط به برگزاری مناقصات  و مزایده (تهیه اسناد مناقصه، اصلاح فرآیندهای مناقصه براساس قوانین و آئین نامه شرکت فولادمبارکه، تشکیل جلسات توجیهی و ...)
    مدیریت بهینه اقلام مازاد شامل ضایعات،فروش قطعات و تجهیزات راکد،تهاتر و فرآوری
    تشکیل جلسات کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی، مالی و فنی مناقصه گران
    تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین قیمت پایه
    تهیه و تنظیم پیش نویس متن قراردادها با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت از جهات مختلف و رعایت جنبه های حقوقی و تضمین ها طبق آیین نامه شرکت فولادمبارکه
    بررسی مدارک مناقصه، ابلاغ و تنفیذ قرارداد با رعایت کلیه قوانین و مقررات در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت فولاد مبارکه
    همکاری جهت تکمیل بانک اطلاعاتی پیمانکاران

قراردادهای خرید شرکت فولادمبارکه شامل سه قسمت  می باشد :
1-بخش قراردادهاي خريدخدمات:
 در بخش قراردادهاي خريد خدمات انعقاد کليه قراردادهاي بهره‌برداري شامل : تعمير و نگهداري قطعات و تجهيزات در داخل و خارج از فنس شرکت فولادمبارکه، حمل و نقل تجهیزات و مواد اولیه و  تجهیزات و محصولات زمینی ـ ریلی و دریایی، پروژه‌هاي  بهينه‌سازي خطوط توليد، پروژه‌هاي ساختماني، خدمات عمومي و رفاهي (فضاي سبز، هتل‌ها و ...)، آموزشي و تحقيقاتي، قراردادهاي مشاوره‌اي با شرکت‌هاي داخلي و خارجي صورت مي‌پذيرد..
2-بخش قراردادهای توسعه (خرید ماشین آلات و تجهیزات پروژه های توسعه):
در بخش قراردادهاي توسعه، انعقاد کليه قراردادهاي مربوط به توسعه نواحي خطوط توليد و همچنین تأمین تجهیزات مورد نیاز واحدهای توسعه، پروژه‌هاي زير سقف، توسعه سبا صورت مي‌پذيرد
3- بخش فروش اقلام مازاد :
در این بخش مدیریت بهینه اقلام مازاد در جهت فرآوری و استفاده مجدد در سیکل تولید شرکت ،فروش بصورت تهاتر با اقلام مورد نیاز شرکت و فروش اقلام مازاد با همکاری کلیه واحدهای ذیربط صورت می گیرد.

 
واحد قراردادهاي خريد مي کوشد با فراهم آوردن زمينه لازم جهت انتخاب پيمانکاران شايسته، توانمند، مجرب و با دانش، گام هاي ارزشمندي را در جهت کاهش هزينه ها، افزايش راندمان کاري خطوط توليد وحرکت به سمت اهداف روز متعالي شرکت فولاد مبارکه و بهره وري بهينه بردارد.

پیمانکار موظف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای اجرایی شرکت فولادمبارکه اصفهان که در 53 ماده تنظیم شده را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و با علم و آگاهی از مفاد آن نسبت به پیشنهاد قیمت در مناقصات اقدام و حق هیچگونه اعتراضی مبنی بر عدم آگاهی را ندارد.

پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران

 

 6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی