معاونت فروش و بازاريابي مسئول عرضه و فروش محصولات شرکت در بازارهاي داخلي و صادرات، تعيين خط مشي فروش و بازاريابي شرکت در راستاي دستيابي به درآمد پيش بيني شده ، ارائه برنامه هاي بلند ، ميان و کوتاه مدت فروش ، تهيه پيشنهاد در مورد سياستهاي تجاري و قيمت گذاري و تلاش در جهت دستيابي مديريت عالي شرکت به نتايج مورد نظر اقتصادي مي باشد .
چهار مديريت فروش داخلي ، صادرات ، مديريت محصولات و پشتيباني فروش و بازاريابي در راستاي تحقق مسئوليتهاي معاونت ، انجام وظيفه مي نمايند .

فروش داخلي

 بازاريابي  و فروش انواع محصولات توليدي در بازار داخل ، مديريت سفارشات صادره تا زمان توليد و حمل ، رسيدگي به ادعاهاي  احتمالي ، جمع آوري اطلاعات بازار ، مديريت تقاضا و قيمت، توسعه بازارهاي فروش از جمله وظايف مهم  اين  واحد است.

صادرات

عرضه و فروش بخشي از محصولات توليدي شرکت در بازارهاي جهاني با هدف :
-تامين نيازهاي ارزي لازم براي طرح هاي توسعه و خريد لوازم يدکي و مواد
-حفظ و ارتقاء سطح کيفي محصولات توليدي شرکت
-ايجاد نام آوري و اعتبار جهاني براي شرکت فولاد مبارکه

برنامه ریزی و تحقیقات بازاریابی

 وظيفه اين واحد برقراري ارتباط دائمي و دو طرفه بين نياز بازار و توانايي هاي توليد به منظور تامين بهينه نياز مشتريان و استفاده صحيح از ظرفيت خطوط توليد شرکت ، تدوين برنامه هاي کوتاه ، ميان و بلند مدت فروش ، تحليل قيمت ها و تعيين هزينه خدمات اضافي محصولات و انجام فعاليتهاي تحقيقي و تحليلي براي به روز نگه داشتن فروش در بازار رقابت و ايجاد قدرت تصميم گيري به موقع براي مواجه شدن با بحرانها و نوسانات بازار است .

پشتيباني فروش و بازاريابي  

مديريت بر سيستم قيمت‌گذاري محصولات و سيستم تجاري فروش، تشکيل کميته قيمت و مشارکت در تعيين هزينه‌ خدمات اضافي محصولات، تشکيل کميته پذيرش مشتري و مديريت بر بانک اطلاعاتي مشتريان، پشتيباني تجاري مشتريان از طريق منوي خدمات در وب سايت شرکت، پاسخگوئي به نهادها و سازمانهاي بيروني، تهيه گزارشات مختلف تحليلي و آماري و انجام فعاليتهاي مرتبط با مطالعه بازار از جمله نظرسنجي از مشتريان در بازار داخل و خارج، شناسايي رقباي داخلي و خارجي فولاد، پيش‌بيني قيمت محصولات و بررسي واردات محصولات تخت فولادي، جهت شفاف سازي بازار رقابتي و کمک به مديران سازمان در امرتصميم‌گيري از جمله وظايف اين مديريت مي‌باشد .

ماموریت و اهداف

ایفای نقش محوری در مدیریت بازار محصولات فولادی تخت در کشور و حضور مستمر در بازارهای هدف صادراتی جهت ارتقای مداوم رضایت مشتریان و کسب درآمد پایدار
1- توسعه بازار محصولات ویژه و تختال
2- حفظ سهم فروش در بازارهای صادراتی کنونی و ورود به بازارهای هدف جدید
3- توسعه مدل های علمی در مطالعات بازار
4- مدیریت موثر بر شبکه توزیع و خرده فروشی
5- توسعه حمل ریلی
6- ارتقای جایگاه برند شرکت
7- توسعه نظام جامع پروفایل مشتریان
8- توسعه مطالعات بازار بر تمرکز بر محصولات ویژه

گواهينامه CE

نشان CE يکي از الزاماتي است که مويد انطباق محصول مصرفي در اتحاديه اروپا با کليه قوانين زييست محيطي و مقررات مربوط به سلامتي و ايمني مصرف کننده مندرج در دستور العمل هاي اجرائي مورد نظر در اتحاديه اروپا ميباشد.با الصاق نشان CE برروي محصول مورد مصرف در اتحاديه اروپا شرکت توليد کننده و يا در پاره اي موارد شرکت حقوقي مسئول در توزيع محصول مورد نظر تامين کليه الزامات مندرج در دستور العمل هاي مرتبط را مورد تائيد قرار خواهد داد که در اين ارتباط علاوه بر محصولات فولادي ساختماني محصولات ديگري از قبيل ماشين آلات،تجهيزات برقي،تجهيزات پزشکي و الکترومغناطيسي نيز شامل الزام دريافت نشان CE جهت مصرف در بازار اروپا ميگردند.     
 
الصاق اين نشان نه تنها برروي کليه محصولات مورد مصرف در 27 کشور عضو اتحاديه اروپا الزامي ميباشد بلکه ساير کشورهاي عضو منطقه آزاد تجاري اتحاديه اروپا نيز به الصاق اين نشان برروي محصولات وارداتي به مرزهاي خود تاکيد مي نمايند.
مهمترين هدف نشان CE ايجاد اطمينان مصرف کنندگان در انطباق مشخصات محصول با الزامات مندرج در مقررات اتحاديه اروپائي ميباشد و لذا کسب اين نشان براي هر توليد کننده مبين گواهي ورود و عرضه بدون محدوديت محصولات مورد نظر به مرزهاي اتحاديه اروپا خواهد بود .
محصولات فولادي مورد مصرف در زيرسازه هاي ساختماني و بخش هاي ساخت و ساز از قبيل سازه هاي مهندسي، جاده و پل که عمدتا بصورت فولادهاي گرم نورد شده ساختماني تحت پوشش استاندارد جديد EN 10025-2004 توليد ميگردند با قرار گرفتن در چهارچوب الزامات مندرج در دستور العمل محصولات ساختماني تحت عنوان CPD و کسب نشان CE راه ورود خود به مرزهاي اتحاديه اروپا جهت مصرف در اين بازار را تضمين مي نمايند.
از آنجائيکه براساس اعلاميه هاي رسمي جامعه اروپايي واردات هرگونه محصول گرم فولادي ساختماني به مرزهاي اتحاديه اروپا از اول سپتامبر 2006 منوط به انطباق اين محصولات با استاندارد EN 10025-2004 و الزامات دستور العمل CPD ميگرديد شرکت فولاد مبارکه نيز بمنظور حفظ سهم خود در بازار استراتژيک اروپا با اقدامي اساسي و بر مبناي مميزيهاي انجام شده شرکت مميزي خارجي در تاريخ 86/11/01 موفق به دريافت نشان CE جهت محصولات گرم نورد شده براساس استاندارد EN 10025-2004 گرديد و از اين طريق توانست ضمن تامين الزامات دستور العمل CPD جامعه اروپا سهم صادراتي خود در بازار اروپا را نيز در ابعاد جديد حفظ نمايد.6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی