دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۸۶۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ 
۱۰:۴:۴۴
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه: نقش شرکت فولاد مبارکه در معیشت مردم و کاهش پرونده های قضایی انکار ناپذیر است
کد خبر : ۲۸۳۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ 
۱۴:۹:۵۱

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0

تحت نظارت وف ایرانی