تصویر روز
شرح وظایف :
  1. نظارت بر كليه امور معاونتها
  2. اعلام يا ابلاغ مواضع جامعه به مراجع ، مراكز، افكار عمومي و رسانه‌ها در صورت نياز
  3. امضاء كليه مكاتبات هيات مديره با مبادي ذيربط
  4. اخذ گزارش كتبي عملكرد از معاونتهاي مختلف زير مجموعه هر سه ماه يكبار
  5. امضاي اسناد، چكها، سفته‌ها، برات و قراردادهاي تعهد آور
  6. عزل و نصب كادر اداري
  7. برقراري ارتباط با مسئولين دانشگاه و ساير مسئولين بر حسب لزوم
  8. ساير امور محوله بر اساس تصميم هيات مديره
     
تعداد بازدید : 2316
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی