تصویر روز
ایرج ترابی
نام و نام خانوادگی : ایرج ترابی
سمت : مدیریت روابط عمومی
تلفن : 031-52733451
031-33327327
031-52733479
فکس : 031-3327328
سوابق تحصیلی : ایرج ترابی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک است.
سوابق شغلی : وی از سـال 1371 به اسـتخدام شـرکت فولاد مبارکه درآمده و پیش از این در سـمت رئیس توسـعه و تکامل منطقه ای مشـغول فعالیت بوده اسـت.

تعداد بازدید : 2294
4.6/10 (تعداد آرا 5 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی