تصویر روز
  • خرید 500 تن آب ژاول  (1392/12/20)
    خرید 500  تن آب ژاول آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه: 48369517 شرکت فولاد مبارکه در نظر دارد مقدار 500 تن آب ژاول مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه یک مرحله ای با شرایط زیر و مطابق با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه خریداری نماید . مشاهده ادامه
  • خرید 600 تن اسید سولفوریک  (1392/12/20)
    خرید 600  تن اسید سولفوریک آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 48369516 شرکت فولاد مبارکه در نظر دارد مقدار 600 تن اسید سولفوریک مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه یک مرحله ای با شرایط زیر و مطابق با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه خریداری نماید . مشاهده ادامه
«« « 31/ » »»

تعداد بازدید : 202803
5.2/10 (تعداد آرا 190 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی