تصویر روز
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان مطرح کرد: استقبال وزارت ورزش از سرمایه گذاری شرکت فولاد مبارکه در احداث دهکدۀ المپیک


مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در جریان بازدید از خطوط تولید و اماکن ورزشی فولاد مبارکه، در خصوص پروژههای بزرگ ورزشی استان و همچنین عملکرد این شرکت در زمیـــنۀ ورزش با مهندس عظیـــمیان مدیرعامل فولاد مبارکه گفتوگو و تبادلنظر کرد.
 
در این دیدار مهندس عظیمیان، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، ضمن تبریک انتصاب سید محمد طباطبایی بهعنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان، اظهار داشت: شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان بهمنظور عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود این آمادگی را دارد تا برای احداث دهکدۀ المپیک در حاشیۀ ورزشگاه نقشجهان اقدام کند؛ چراکه اساسا این رویکرد را در راستای غنیسازی ساختار ورزش استان و کشور و خدمت به جوانان بهعنوان باارزشترین سرمایۀ کشور میداند.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه با بیان این مطلب که رویکرد شرکت فولاد مبارکه توسعۀ همۀ رشتههای ورزشی تحت پوشش باشگاه است، افزود: در توسعۀ رشته فوتبال که بخش بیشتری از مخاطبان را به خود اختصاص داده است، برنامۀ خاصی تدوین کردهایم؛ اما سایر رشتهها را نیز به دست فراموشی نخواهیم سپرد و برای رشد آنها در سطح قهرمانی برنامههای منسجم و منظمی داریم. این برنامهریزیها بهزودی به بار خواهد نشست و همگی شاهد این رشد در سطح ورزش استان و کشور خواهیم بود.
وی در پایان از همۀ مسئولین درخواست کرد فولاد مبارکه را برای ساخت دهکدۀ المپیک اصفهان و توسعۀ ورزش استان یاری دهند.
در ادامه، سید محمد طباطبایی تأکید کرد: احداث دهکدۀ المپیک و سرمایهگذاری فولاد مبارکه برای طرح ۳۰۰ هکتاری ورزشگاه بزرگ نقشجهان در حضور وزیر ورزش و جوانان مطرح شده و مورد استقبال نیز قرار گرفته است.
وی با اشاره به دیدگاه مثبت وزارت ورزش و جوانان برای اجرای فازهای بعدی ورزشگاه نقشجهان تصریح کرد: استفادۀ بهینه از کل فضای ورزشی موجود در ورزشگاه نقشجهان و متعاقب آن احداث دهکدۀ المپیک خواستۀ مشترک وزارت ورزش و جوانان و فولاد مبارکه است، بنابراین این آمادگی را داریم که با حضور نمایندۀ حقوقی فولاد مبارکه و نمایندۀ طرح و برنامۀ وزارت ورزش و جوانان، بازدید میدانی از مجموعۀ ورزشگاه نقشجهان انجام گیرد و مراحل قانونی واگذاری زمین و نهایتا ساخت دهکدۀ المپیک آغاز شود.
در ادامۀ این دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با مجتبی لطفی رئیس امور ورزش فولاد مبارکه دیدار و با دستاوردهای این واحد در توسعۀ ورزش همگانی و خانوادۀ کارکنان آشنا شد.
وی ضمن ابراز خرسندی از گسترش ورزش در میان کارکنان و خانوادههای شرکت، در خاتمه با اهدای لوح تقدیر مجمع خیرین ورزشیار شهرستان مبارکه از همکاریهای فولاد مبارکه در توسعۀ ورزش شهرستان مبارکه قدردانی کرد.
 نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 129
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی