تصویر روز
برای سومین بار صورت گرفت: اعطای تنها تندیس زرین جایزۀ ملی تعالی سازمانی به فولاد مبارکه


شرکت فولاد مبارکه در هفدهمین همایش جایزه ملی تعالی سازمانی با رأی ارزیابان این جایزه، موفق شد، برای سومین بار تنها تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی این دوره را به خود اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار فولاد در این آئین که با حضور معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، مدیر عامل گروه فولاد مبارکه  و جمعی از مقامات و مدیران عامل شرکت‌های برتر ایرانی برگزار شد، در نهایت تنها تندیس زرین این دوره به مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اهداء شد.
به گزارش خبرنگار فولاد، در این آیین که با حضور معاون سرپرست وزارت صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و جمعی از مقامات و مدیران عامل شرکتهای برتر ایرانی برگزار شد، در نهایت تنها تندیس زرین این دوره به مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اهدا شد.
مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه پس از دریافت لوح و تندیس این جایزه، با اشاره به اینکه بقای سازمانها در روند پرشتاب تحولات اقتصادی و اجتماعی و افزایش رقابت در فضای کسبوکار تنها با توجه ویژه به تحول و بهبود مستمر میسر میگردد، خاطرنشان کرد: تحول در زمان فعلی از حد شعار و موضوع جنبی فراتر  رفته و بهعنوان یک فضای تصمیم خاص و به عبارتی یک پارادایم در مدیریت سازمانها مطرح است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، پایداری سازمانها در گروِ دستیابی به نتایج متوازن در همۀ حوزههای مرتبط با ذینفعان است. نمیتوان محصولی باکیفیت تولید کرد، اما مراقب هوای پاک نبود؛ نمیتوان به سودآوری رسید، اما رضایت کارکنان و شرکای کسبوکار را فراموش کرد.
مهندس عظیمیان تأکید کرد: شرکت فولاد مبارکه از بدو تأسیس، با توجه به مأموریتی که برای خود در ایفای نقش محوری در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور تعریف کرده، همواره تلاش کرده جایگاه خود را در صنعت فولاد ارتقا دهد و خود را بهعنوان الگوی موفق بنگاهداری در کشور ارائه کند و در این راه به موفقیتهای ارزندهای دست یافته است. ازاینرو تلاش جمعی کارکنان فولاد مبارکه، بر اساس دستورالعملها و کنترلهای موجود، ارزیابان را به این نتیجه رساند که فولاد مبارکه صلاحیت دریافت تندیس زرین را دارد و نتیجۀ آن، تعالی قابللمس در شرکت است.
به گفتۀ مدیرعامل فولاد مبارکه، جهش تولید که در سال جاری مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، از بدو تأسیس تاکنون، همواره یکی از استراتژیهای اصلی این شرکت بوده و از نتایج آن میتوان به دستیابی به تولید 9 میلیون و 150 هزار تن فولاد خام در گروه فولاد مبارکه در سال 98 و برنامۀ منسجم برای پیشبرد طرحهای توسعۀ گروه ازجمله تکمیل نورد گرم شرکت یا همان اَبَرپروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 مزین به نام شهید حاج قاسم سلیمانی که سالانه 4.2 میلیون تن به ظرفیت نورد فولاد مبارکه اضافه خواهد کرد و همچنین سرمایهگذاریهای کلان در حوزۀ معادن سنگان اشاره کرد.
وی در همین خصوص افزود: برای دستیابی به اهداف سال جهش تولید، افزون بر  پروژههای یادشده  و  افتتاح فاز نخست کارخانۀ 5 میلیون تنی کنسانترۀ فولاد سنگان فولاد مبارکه در شهرستان خواف استان خراسان رضوی که هفتۀ اخیر شاهد بهرهبرداری آن بودیم، بهرهبرداری از فاز دوم این طرح در 60 روز آینده و  پروژههای بزرگ دیگری ازجمله اضافه کردن واحد فولادسازی ۸۰۰ هزارتنی تولید فولاد خام در فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری (یکی از طرحهای هفتگانۀ استانی) صورت میگیردکه از این طریق ظرفیت تولید فولاد خام گروه فولاد مبارکه به بیش از ۱۱ میلیون تن میرسد. همچنین کارخانۀ ۱۵ هزار تنی الکترود گرافیتی در  اردکان  یزد  را که در نیمۀ دوم سال به بهرهبرداری خواهد رسید، در دستور کار داریم.
مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه با تأکید بر اینکه دریافت این جایزه با سطح امتیازی که فولاد مبارکه کسب کرده و نیز جایزههای مشابه بینالمللی که پیش از این دریافت کرده، آسان نبوده و نیست، اظهار داشت: در واقع این موضوع افزایش ضریب بهرهوری، افزایش سودآوری، قدرت و استحکام سهام فولاد مبارکه در سازمان بورس و رسیدن به اهداف و چشماندازهای بهتر را برای ما به ارمغان میآورد.
مهندس عظیمیان کسب این موفقیت ارزشمند را مرهون تلاش و فداکاری همۀ کارکنان زحمتکش شرکت دانست و ضمن تبریک به مناسبت کسب این دستاورد ارزشمند گفت: در شرایط حساس کنونی و با وجود سختیهای ناشی از شیوع بیماری کرونا، مدیران و کارکنان گروه فولاد مبارکه با در نظر داشتن اهمیت استمرار تولید و نقش آن در اقتصاد کشور، با کوشش و تعهد مثالزدنی مانع از ایجاد هرگونه وقفه در تولید شرکت شدند که این مجاهدت شایستۀ قدردانی است.
در همین خصوص، سید مهدی نقوی معاون تکنولوژی فولاد مبارکه و مدیر تعالی سازمانی شرکت با اشاره به اینکه فولاد مبارکه در سال 91 موفق شد برای اولین بار تندیس زرین تعالی سازمانی را در کشور کسب کند، حفظ جایگاه و حضور مداوم در سطوح بالای تعالی را از کسب آن دشوارتر دانست و اظهار کرد: بعد از حضور در 13 دورۀ ارزیابی از سال 82 تاکنون، فولاد مبارکه موفق به حفظ سطح زرین در تعالی سازمانی برای سومین دوره شده و این موضوع نشان‌‌دهندۀ عزم جدی شرکت جهت حفظ و ارتقای جایگاه رقابتی خود در فضای کسبوکار بهویژه صنعت فولاد است.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که تعالی به یک باور و فرهنگ در بدنۀ سازمان تبدیل شود، آنگاه میتوان به آینده و مسیر پیشرو  و دستیابی به چشمانداز سازمان امیدوار بود.
نقوی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه آمادگی دارد تجارب خود در طی کردن مسیر تعالی را به سایر سازمانها، دانشگاهها و علاقهمندان حوزۀ مدیریت ارائه کند، تصریح کرد: این اراده در مدیریت شرکت هست که در آیندۀ نزدیک، تجارب خود را در قالب یک الگوی مدیریتی به جامعۀ صنعتی کشور ارائه کند.
محمد ناظمی مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فولاد مبارکه نیز با اشاره به فرایند حضور شرکت در ارزیابی جایزۀ ملی تعالی سازمانی گفت: از سال 93 و پس از کسب دومین تندیس زرین در ارزیابی جایزۀ ملی تعالی سازمانی حضور نداشتیم، اما با حضور در ارزیابی جایزۀ سرآمدی اروپا (EFQM) و خودارزیابیهای دورهای، همواره اقدام به شناسایی حوزههای بهبود و تعریف و اجرای پروژههای تحول نمودیم؛ بهطوریکه در سال 97 برای اولین بار موفق به کسب سطح زرین سرآمدی از جایزۀ EFQM  اروپا شدیم.
وی با اشاره به اینکه مسیر تعالی و تحول یک مسیر بیانتهاست گفت: تقویت نگاه سیستمی و استفاده از الگوهای مدیریتی مانند تعالی سازمانی همواره مدنظر مدیریت ارشد شرکت بوده است.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فولاد مبارکه در همین خصوص از تمامی همکاران که در اجرای فرایند ارزیابی از تدوین اظهارنامه، خودارزیابی و برگزاری سایت ویزیت مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی کرد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، پایداری سازمان‌ها در گروِ دست‌یابی به نتایج متوازن در همه حوزه‌های مرتبط با ذی‌نفعان می‌باشد. نمی‌توان محصولی با کیفیت تولید نمود اما مراقب هوای پاک نبود، نمی‌توان به سودآوری رسید اما رضایت کارکنان و شرکای کسب و کار را فراموش کرد.
مهندس عظیمیان تاکید کرد: شرکت فولاد مبارکه از بدو تأسیس با توجه به مأموریتی که برای خود در ایفای نقش محوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تعریف کرده، همواره تلاش نموده جایگاه خود را در صنعت فولاد ارتقاء داده و خود را به عنوان یک الگوی موفق بنگاه‌داری در کشور ارائه نماید. و در این راه به موفقیت‌های ارزنده‌ای دست یافته است. از این رو تلاش جمعی کارکنان فولادمبارکه، بر اساس دستورالعمل ها و کنترل هایی که وجود دارد، ارزیابان را به این نتیجه رساند که فولادمبارکه صلاحیت دریافت تندیس زرین را دارد و نتیجه آن، تعالیِ قابل لمس در شرکت است.
به گفته مدیر عامل فولاد مبارکه جهش تولید که در سال جاری مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته همواره یکی از استراتژی‌های اصلی این شرکت از بدو تأسیس تاکنون بوده است که از نتایج آن می‌توان به دست‌یابی به تولید 9 میلیون و 150 هزار تن فولاد خام در گروه فولاد مبارکه در سال 98 و برنامه منسجم برای پیشبرد طرح‌های توسعۀ گروه از جمله تکمیل نورد گرم شرکت یا همان ابَر پروژه نورد گرم شماره 2 مزین به طرح شهید قاسم سلیمانی که سالانه 4.2 میلیون تن به ظرفیت نورد فولاد مبارکه اضافه خواهد کرد و همچنین سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه معادن سنگان اشاره کرد.
وی در همین خصوص افزود: علاوه بر پروژه های یاد شده در راستای دستیابی به اهداف سال جهش تولید، علاوه بر افتتاح فاز نخست کارخانه 5 میلیون تنی کنسانتره فولاد سنگان فولاد مبارکه در شهرستان خواف استان خراسان رضوی که هفتۀ اخیر شاهد بهره برداری آن بودیم، بهره برداری از فاز دوم این طرح در 60 روز آینده و پروژه های بزرگ دیگری از جمله اضافه نمودن واحد فولادسازی ۸۰۰ هزارتنی تولید فولاد خام در فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری یکی از طرح های هفتگانه استانی که از این طریق ظرفیت تولید فولاد خام گروه فولاد مبارکه به فراتر از ۱۱میلیون تن افزایش می یابد. و  همچنین کارخانه ۱۵هزارتنی الکترود گرافیتی در اردکان یزد که در نیمه دوم سال به بهره برداری خواهد رسید را در دستور کار داریم.
مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه با تاکید بر این که دریافت این جایزه با سطح امتیازی که فولادمبارکه کسب کرده و نیز جایزه های مشابه بین المللی که پیش از این دریافت کرده، آسان نبوده و نیست، اظهار داشت: در واقع این موضوع افزایش ضریب بهره وری، افزایش سودآوری، قدرت و استحکام سهام فولادمبارکه در سازمان بورس و رسیدن به اهداف و چشم اندازهای بهتر را برای ما به ارمغان دارد.
مهندس عظیمیان کسب این موفقیت ارزشمند را مرهون تلاش و فداکاری همه کارکنان زحمت‌کش شرکت دانست و ضمن تبریک به مناسبت کسب این دستاورد ارزشمند گفت: در شرایط حساس کنونی و با وجود سختی‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا، مدیران و کارکنان گروه فولاد مبارکه با در نظر داشتن اهمیت استمرار تولید و نقش آن در اقتصاد کشور، با کوشش و تعهد مثال‌زدنی مانع از وارد آمدن هرگونه وقفه به تولیدات شرکت شدند که این مجاهدت شایسته قدردانی است.
در همین خصوص سیدمهدی نقوی معاون تکنولوژی فولاد مبارکه و مدیر تعالی سازمانی شرکت با اشاره به این که فولاد مبارکه در سال 91 نیز موفق شد برای اولین بار تندیس زرین تعالی سازمانی را در کشور کسب نماید، حفظ جایگاه و حضور مداوم در سطوح بالای تعالی را از کسب آن دشوارتر دانست و اظهار کرد: بعد از حضور در 13 دوره ارزیابی از سال 82 تاکنون فولاد مبارکه موفق به حفظ سطح زرین در تعالی سازمانی برای سومین دوره شده است و این موضوع نشان‌گر عزم جدی شرکت جهت حفظ و ارتقای جایگاه رقابتی خود در فضای کسب و کار و به ویژه صنعت فولاد می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که تعالی به یک باور و فرهنگ در بدنه سازمان تبدیل شود، آنگاه می‌توان به آینده و مسیر پیش‌رو و دست‌یابی به چشم‌انداز سازمان امیدوار بود.
نقوی با تاکید بر این که فولاد مبارکه آمادگی ارائه تجارب خود را در طی کردن مسیر تعالی به سایر سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و علاقه‌مندان حوزه مدیریت دارد، تصریح کرد این اراده نزد مدیریت شرکت موجود است که در آیندۀ نزدیک تجارب خود را در قالب یک الگوی مدیریتی به جامعه صنعتی کشور ارائه نماید.
محمد ناظمی مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فولاد مبارکه نیز با اشاره به فرآیند حضور شرکت در ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی گفت: علی‌رغم این که از سال 93 و پس از کسب دومین تندیس زرین در ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی حضور نداشتیم اما با حضور در ارزیابی جایزه سرآمدی اروپا (EFQM) و خودارزیابی‌های دوره‌ای همواره اقدام به شناسایی حوزه‌های بهبود و تعریف و اجرای پروژه‌های تحول نمودیم به طوری که در سال 97 موفق به کسب سطح زرین سرآمدی از جایزه EFQM اروپا برای اولین بار شدیم.
وی با اشاره به این که مسیر تعالی و تحول یک مسیر بی‌انتهاست گفت : تقویت نگاه سیستمی و استفاده از الگوهای مدیریتی مانند تعالی سازمانی همواره مد نظر مدیریت ارشد شرکت بوده است.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فولاد مبارکه در همین راستا از تمامی همکاران که در اجرای فرآیند ارزیابی از تدوین اظهارنامه، خودارزیابی و برگزاری سایت‌ویزیت مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی کرد.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 334
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی