تصویر روز
مدیرعامل فولاد مبارکه مطرح کرد؛ اتکا به توان داخلی بدون متخصص خارجی؛ بزرگترین شاخصۀ فولاد سنگان در سال جهش تولید


حمیدرضا عظیمیان در خصوص راهاندازی کارخانۀ کنسانترۀ سنگان بهعنوان بزرگترین کارخانۀ شرق کشور گفت: کارخانۀ کنسانترۀ سنگان که با سرمایهگذاری مستقیم فولاد مبارکۀ اصفهان انجام شده، برای تداوم تولید شرکت کمی حاشیۀ امن ایجاد میکند.
وی ضمن ابراز خرسندی از افتتاح این پروژۀ عظیم در منطقۀ مرزی و محروم سنگان اظهار داشت: فولاد مبارکه نیمی از فولاد کشور را تولید میکند؛ ازاینرو باید برای تأمین مواد اولیه اطمینان و امنیت خاطر داشته باشد. شرکت فولاد سنگان برای تداوم تولید محصولات فولاد مبارکه اهمیت استراتژیک دارد، چراکه اگر مواد اولیۀ ما تأمین نشود، محصولی هم در فولاد مبارکه تولید نخواهد شد و این مسئله زیان زیادی برای صنعت فولاد کشور، صنایع پاییندستی و سهامداران به همراه خواهد داشت. با توجه به اینکه محصولات فولاد مبارکه در اختیار صنایع زیادی قرار میگیرد، اگر تولید متوقف شود صنایع پاییندست نیز دچار مشکلات زیادی میشوند؛ پس برای حفظ این زنجیرۀ تولید، که اشتغال بسیار زیادی در کشور ایجاد میکند، نیازمند تأمین 5 میلیون کنسانتره و 5 میلیون گندله هستیم و فولاد سنگان وظیفۀ تأمین بخشی از این کنسانتره را بر عهده دارد.
وی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه در سی سال فعالیت خود همواره در مسیر افزایش تولید قدم برداشته افزود: حجم تولید فولاد مبارکه در ابتدای تأسیس 2.4 میلیون تن بوده که این رقم در حال حاضر به 10.2 میلیون تن در گروه فولاد مبارکه افزایش یافته است.
احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگان، فولاد سفیددشت و الکترود گرافیتی اردکان؛ هدیۀ فولاد مبارکه به سال جهش تولید
عظیمیان به برنامههای شرکت فولاد مبارکه برای جهش تولید در سال جاری اشاره کرد و گفت: این شرکت بهمنظور تحقق شعار سال «جهش تولید»، اجرای سه پروژه را در سال جاری در برنامۀ خود دارد. یکی از این پروژهها بهرهبرداری از واحد تولید کنسانترۀ فولاد سنگان با ظرفیت 5 میلیون تن بود. پروژۀ دوم نیز که در سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید، پروژۀ واحد فولادسازی شرکت فولاد سفیددشت با ظرفیت 800 هزار تن است که این امر میزان تولید در مجموعۀ فولاد مبارکه را تا حدود 11 میلیون تن در سال افزایش میدهد. سومین پروژه طرح الکترود گرافیتی اردکان است که در نیمۀ دوم امسال به بهرهبرداری میرسد و به دنبال آن بخش زیادی از دغدغههای فولاد مبارکه در زنجیرۀ تولید فولاد رفع میشود.
همکاران فولاد سنگان نشان دادند برای عدۀ بسیاری خدمت به کشور بر هر کار دیگری ارجحیت دارد
مدیرعامل فولاد مبارکه با تقدیر و تشکر از تلاشهای صورتگرفته بهمنظور بهرهبرداری از کارخانۀ تولید کنسانترۀ فولاد سنگان گفت: خوشبختانه روحیۀ بسیار خوبی در همۀ همکاران فولاد سنگان وجود داشت و آنها توانستند این پروژه را برای بهرهبرداری آماده کنند. همۀ این تلاشها برای ما ارزشمند است و نشان میدهد خدمت به کشور برای بسیاری از افراد بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد. امیدوارم این نحوۀ تفکر بهعنوان الگویی در شرکت فولاد مبارکه مطرح باشد و همواره بتوانیم نقش اقتصادی و اخلاقی خود را در برابر جامعه و کشور ایفا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بازدیدکنندگان از این شرکت از اینکه این مجموعه بدون وجود کارشناس خارجی و به دست متخصصان داخلی ساخته شده احساس غرور خواهند کرد و این پیام بزرگی برای بخش صنعت است که میتوان با تلاش و دوری از انفعال و سرگردانی، همت کرد و کارهای بزرگ انجام داد.
اتکا به توان داخلی بدون متخصص خارجی؛ بزرگترین شاخصۀ فولاد سنگان در سال جهش تولید
وی ادامه داد: البته در این زمینه همکاران واحد روابط عمومی باید بهخوبی این دستاورد بزرگ را اطلاعرسانی کنند که همت و تلاش در کشور شعار نیست. اینکه این پروژههای ارزشمند با تلاش کارشناسان داخلی و با اتکا به توان جوانان متخصص ایرانی در مدت کوتاهی به بار مینشیند و بهخوبی مراحل تست و راهاندازی سرد و گرم را پشت سر میگذارد، نشان از دانش و همت همۀ فعالان عرصۀ بومیسازی و تولید داخلی دارد.
فولاد مبارکه به دنبال ورود نسل چهارم انقلاب صنعتی به صنعت کشور
عظیمیان در ادامه با اشاره به اینکه فولاد مبارکه به دنبال ورود نسل چهارم انقلاب صنعتی به کشور بوده و درصدد است پیشتاز و مبدع انقلاب نسل چهارم در کشور باشد گفت: فولاد مبارکه در این راه قدم گذاشته و به دنبال آن است که با اجرای این پروژه، به الگویی برای فولادسازان و سایر بخشهای صنعت بدل گردد. در این خصوص هماهنگیهای لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته و قدمهای لازم برداشته شده و قرار است فاز اول آن در دهۀ مبارک فجر سال جاری آمادۀ بهرهبرداری شود و در نهایت تا پایان سال 1401 به بهرهبرداری کامل برسد. در طی این پروژه فولاد مبارکه بهصورت هوشمند اداره میشود و با اجرای آن شاهد افزایش بهرهوری به میزان 8 درصد خواهیم بود که این رقم، رقم بالایی برای رونق تولید و ارزشآفرینی برای سهامداران است.
در فولاد مبارکه زنجیرۀ تولید کامل است
اینکه با تلاش و همدلی توانستهایم چنین واحد بزرگی را به بهرهبرداری برسانیم حاکی از آن است که در گروه فولاد به شعار «ما میتوانیم» جامۀ عمل پوشیده شده است. در گروه فولاد مبارکه زنجیرۀ تولید کامل است، بهنحویکه کنسانتره به گندله و آهن اسفنجی و طی فرایند دیگری به فولاد خام و در نهایت به انواع محصولات فولادی تخت موردنیاز بسیاری از صنایع خرد و کلان کشور تبدیل میشود. بدون شک این دستاورد برای صنعت و اقتصاد کشور حائز اهمیت است.
گلوگاه اصلی تهدیدکنندۀ فولاد مبارکه مسئلۀ تأمین مواد اولیه است
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه به وجود برخی مشکلات بر سر راه تولید در کشور اشاره کرد و گفت: ازجمله گلوگاههای اصلی که از نظر اقتصادی و صنعتی شرکت فولاد مبارکه را تهدید میکند مسئلۀ تأمین مواد اولیه است و کمبود مواد اولیه و خام یکی از دغدغهها و نگرانیهای اصلی هیئتمدیره، معاونان و مدیران این شرکت است.
برای ما   زجرآور   است  که بهدلیل نبود مواد اولیه تولید کاهش یابد
وی تصریح کرد: فولاد مبارکه در سال گذشته نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان فروش را از دست داد که نیمی از این رقم سود خالص بود. 70 درصد علت ناتوانی در کسب این موفقیت کمبود مواد است. البته قطع گاز و برق نیز ازجمله دلایل دیگر کاهش میزان تولید بوده، اما این مسئله تا اندازهای بهخاطر اهمیت بهرهمندی مردم از برق و گاز در فصل گرما و سرما توجیهپذیر است؛ ولی برای ما بسیار زجرآور است که بهدلیل نبود مواد اولیه تولید کاهش یابد و تأثیر و پیامد این مسئله در بازار و قیمت محصولات در بخش اقتصاد مطلوب نیست.
فولاد مبارکه لوکوموتیوی است که واگنهای بسیاری در کشور به حرکت آن وابسته است
عظیمیان تصریح کرد: فولاد مبارکه یک واحد منحصربهفرد و یک بنیاد عظیم اقتصادی و صنعتی و صنعتساز در کشور است که نقش بسیاری در اشتغال، گردش مالی و سودآوری کشور دارد و تأثیر آن در همۀ نقاط کشور مشهود است، فولاد مبارکه همچون لوکوموتیوی است که واگنهای بسیاری به حرکت آن وابسته است و فعالیت بسیاری از صنایع در گرو فعالیت آن است. کمبود مواد اولیه، یک خطر دائمی است که سایۀ آن بر سر فولاد مبارکه سنگینی میکند؛ بنابراین کار شما بسیار مهم است و خدمت در تأمین مواد اولیه میتواند فولاد مبارکه را به آرامش برساند تا این شرکت به فکر اهداف بزرگتری باشد.
وی ضمن قدردانی از مدیرعامل و اعضای هیئتمدیرۀ شرکت سنگان، معاونان، مدیران و تمامی کارکنان این شرکت که هریک بهنوعی در به بهرهبرداری رساندن این مجموعه نقشآفرینی کردند، گفت: تأثیر تلاش همکاران این مجموعه در این منطقۀ مرزی و محروم کشور بهخوبی در رونق اقتصادی منطقه مشهود است.
تا 40 درصد بیش از توان ظرفیت اسمی تجهیزات تولید میکنیم
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهرهمندی از تمامی ظرفیتها بهمنظور ایجاد رونق و جهش تولید تأکید کرد و گفت: برای من و همکارانم در فولاد مبارکه باعث افتخار است که هماکنون جزو کارخانههایی هستیم که گاهی تا 40 درصد بیشتر از ظرفیت اسمی تجهیزات فعالیت میکنیم. بهعنوان نمونه، ظرفیت تولید گندلهسازی 5 میلیون تن است که با ایجاد تغییراتی، این رقم را به میزان 50 درصد و تا 7.5 میلیون تن ارتقا دادهایم. ظرفیت تولید نورد گرم شماره یک نیز 4.2 میلیون تن است که در حال حاضر به میزان 5.5 میلیون تن انواع ورق در این خط تولید میشود.
گردش ثروت در جامعه ضروری است و فولاد مبارکه به دنبال توزیع ثروت در جامعه است
مهندس عظیمیان اظهار امیدواری کرد که تا کمتر از دو ماه آینده خط دوم کنسانترۀ این شرکت به بهرهبرداری برسد. همچنین باید به خاطر داشته باشیم اگر به دنبال دستیابی به اهداف هستیم، طبیعی است که باید قدردان زحمات همۀ عوامل کارخانه باشیم.
 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 280
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی