اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
55055187285 19205208 1319 1396/12/2 2908
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
2867 2890 2899 2849 -18 -0.007
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به EPS تاریخ اعلامEPS پیش بینی EPS
4.17 1396/12/29 686 1396/11/23 686
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
1 341 2889
1 457 2876
2 3519 2875
فروش حجم تعداد
1 2890 10000
1 2891 29380
1 2895 5000