اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
42755440177 15460879 1212 1397/2/1 2815
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
2765 2755 2810 2748 -60 -0.022
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به EPS تاریخ اعلامEPS پیش بینی EPS
4.03 1396/12/29 686 1396/11/23 686
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
1 15000 2753
1 7000 2752
4 121071 2750
فروش حجم تعداد
2 2789 66990
1 2790 4500
1 2797 100000