اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
846228937221 173470440 6889 1397/5/29 4667
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
4878 4900 4900 4711 233 0.049
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به EPS تاریخ اعلامEPS پیش بینی EPS
6.06 1396/12/29 804 1397/04/20 804
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
254 11946954 4900
4 11713 4899
1 250 4898
فروش حجم تعداد
1 4902 500
3 4905 14591
1 4930 2150