اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
335674337741 85715572 4135 1397/3/30 3835
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
3916 3880 4003 3855 45 0.011
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به EPS تاریخ اعلامEPS پیش بینی EPS
5.7 1396/12/29 686 1396/11/23 686
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
2 2000 3870
1 270 3868
3 83187 3867
فروش حجم تعداد
1 3870 2000
5 3880 137044
3 3883 90000