اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
316259719815 52001112 3573 1397/8/1 6219
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
6082 6093 6219 5990 -126 -0.021
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به TTM تاریخ اعلامTTM پیش بینی EPS
6.73 1397/12/29 903 1397/04/30 903
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
12 370462 6088
13 393003 6085
3 90000 6083
فروش حجم تعداد
1 6093 27800
3 6100 34835
1 6106 9000