اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
102625813775 24987777 1875 1398/5/2 4090
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
4107 4100 4139 4089 10 0.002
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به TTM تاریخ اعلامTTM پیش بینی EPS
4.36 1397/12/29 941 1398/04/16 941
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
2 5250 4099
5 52359 4098
5 89750 4097
فروش حجم تعداد
9 4100 283467
2 4101 120000
2 4103 167484