اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
117300110573 23209204 2064 1397/9/21 5143
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
5054 5010 5130 4950 -133 -0.026
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به TTM تاریخ اعلامTTM پیش بینی EPS
4.9 1397/12/29 1031 1397/07/30 1031
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
3 7642 5059
7 21646 5000
2 55570 4999
فروش حجم تعداد
4 5059 17029
3 5060 7800
3 5070 36528