اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
81340381281 49937327 2700 1396/5/3 1617
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
1629 1630 1638 1614 13 0.008
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به EPS تاریخ اعلامEPS پیش بینی EPS
6.43 95/07/28 253 95/11/27 253
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
1 50000 1630
10 1000000 1629
11 750000 1628
فروش حجم تعداد
1 1633 19053
2 1635 10592
1 1637 72270