اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
340808699121 84106222 5134 1398/1/26 3921
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
4052 4050 4095 3951 129 0.032
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به TTM تاریخ اعلامTTM پیش بینی EPS
3.25 1397/12/29 1246 1397/11/01 1246
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
2 1954 4040
4 259931 4032
6 179001 4030
فروش حجم تعداد
1 4040 100000
1 4048 1000
69 4050 1853875