اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
71711739097 12002915 896 1397/7/22 5893
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
5975 6048 6050 5920 155 0.026
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به EPS تاریخ اعلامEPS پیش بینی EPS
7.43 1396/12/29 804 1397/04/20 804
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
1 2724 6011
2 42108 6010
1 5000 6003
فروش حجم تعداد
2 6048 200
13 6050 288068
1 6051 20000