اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
73808676885 36264921 1683 1396/6/29 2019
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
2035 2035 2048 2020 16 0.007
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به EPS تاریخ اعلامEPS پیش بینی EPS
6.73 1396/12/29 302 1396/04/27 302
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
4 400000 2037
1 16600 2035
2 3000 2032
فروش حجم تعداد
2 2038 6000
2 2039 15384
4 2040 78000