اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
895325832376 138177573 9851 1399/2/1 6197
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
6480 6506 6506 6162 309 0.049
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به TTM تاریخ اعلامTTM پیش بینی EPS
6.88 1397/12/29 941 1398/04/16 941
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
240 2165055 6506
22 70115 6505
11 56357 6504
فروش حجم تعداد
9 6506 28146
1 6826 3000
4 7110 27119

ارتقاء امنیت وب با وف بومی