اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
103320941154 39858499 2416 1396/9/1 2525
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
2592 2609 2614 2550 84 0.033
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به EPS تاریخ اعلامEPS پیش بینی EPS
4.74 1396/12/29 546 1396/08/21 546
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
2 1520 2608
37 3501821 2600
1 13000 2598
فروش حجم تعداد
9 2610 311500
3 2611 16000
1 2612 5000