تصویر روز
شرح وظایف :
  1. اداره جلسات هيات مديره و اجراي مصوبات آن
  2. صدور و ابلاغ براي اعضاء هيات مديره ( نائب رئيس، دبير و معاونين و مسئولين واحدها)
  3. اخذ گزارش كتبي عملكرد از معاونتهاي مختلف زير مجموعه هر سه ماه يكبار
  4. امضاي اسناد، چكها، سفته‌ها، برات و قراردادهاي تعهد آور
  5. عزل و نصب كادر اداري
  6. برقراري ارتباط با مسئولين دانشگاه و ساير مسئولين بر حسب لزوم
  7. ساير امور محوله بر اساس تصميم هيات مديره
     
تعداد بازدید : 1366
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی