تصویر روز
۱۰۸۰ - برای اولین بار در ایران صورت گرفت؛تولید تختال با ضخامت ۲۵۰ میلیمتر
۱۰۸۰ - برای اولین بار در ایران صورت گرفت؛تولید تختال با ضخامت ۲۵۰ میلیمتر
تاریخ انتشار : 1397/4/2
شماره : ۱۰۸۰
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره ۱۰۸۰ از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 3859
6/10 (تعداد آرا 46 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی