تصویر روز
۱۰۷۷ - کاهش مصرف آب در فولاد مبارکه تا ۳/۸ مترمکعب بر تن تولید
۱۰۷۷ - کاهش مصرف آب در فولاد مبارکه تا ۳/۸ مترمکعب بر تن تولید
تاریخ انتشار : 1397/3/12
شماره : ۱۰۷۷
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره ۱۰۷۷ از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 3299
5.9/10 (تعداد آرا 35 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی