تصویر روز
۱۰۷۶ - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: فولاد مبارکه نیاز صنایع پایین دستی کشور را تأمین می‌کند
۱۰۷۶ - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: فولاد مبارکه نیاز صنایع پایین دستی کشور را تأمین می‌کند
تاریخ انتشار : 1397/3/5
شماره : ۱۰۷۶
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره ۱۰۷۶ از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 3097
5.9/10 (تعداد آرا 35 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی