تصویر روز
۱۰۷۵ - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: تعالی فولاد مبارکه حاصل تجربه و تفکر مدیریت و اراده کارکنان
۱۰۷۵ - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: تعالی فولاد مبارکه حاصل تجربه و تفکر مدیریت و اراده کارکنان
تاریخ انتشار : 1397/2/29
شماره : ۱۰۷۵
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره ۱۰۷۵ از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 3888
5.8/10 (تعداد آرا 37 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی