تصویر روز
۱۰۷۱ - با ثبت رکوردهای جدید در نواحی تولیدی به دست آمد؛ افتخارآفرینی کارکنان فولاد مبارکه در فروردین ماه ۱۳۹۷
۱۰۷۱ - با ثبت رکوردهای جدید در نواحی تولیدی به دست آمد؛ افتخارآفرینی کارکنان فولاد مبارکه در فروردین ماه ۱۳۹۷
تاریخ انتشار : 1397/2/1
شماره : ۱۰۷۱
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره ۱۰۷۱ از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 3239
5.9/10 (تعداد آرا 34 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی