تصویر روز
۱۰۶۷ - در پنجمین همایش جایزۀ بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران انجام شد: اختصاص جایزۀ بهره‌وری معادن و صنایع معدنی به فولاد مبارکه
۱۰۶۷ - در پنجمین همایش جایزۀ بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران انجام شد: اختصاص جایزۀ بهره‌وری معادن و صنایع معدنی به فولاد مبارکه
تاریخ انتشار : 1396/12/19
شماره : ۱۰۶۷
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره ۱۰۶۷ از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 3760
6.2/10 (تعداد آرا 37 نفر )