تصویر روز
۱۰۶۲ - در بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از غرفۀ فولاد مبارکه عنوان شد: دانش و تجربه فولاد مبارکه در تکمیل زنجیره تولید فولاد بسیار ارزشمند است
۱۰۶۲ - در بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از غرفۀ فولاد مبارکه عنوان شد: دانش و تجربه فولاد مبارکه در تکمیل  زنجیره تولید فولاد بسیار ارزشمند است
تاریخ انتشار : 1396/11/14
شماره : ۱۰۶۲
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره۱۰۶۲ از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 3813
5.6/10 (تعداد آرا 33 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی