تصویر روز
۱۰۵۹ - نمایندۀ مردم شبستر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:راهبرد «ما می‌توانیم » به خوبی در فولادمبارکه معنی شده است
۱۰۵۹ - نمایندۀ مردم شبستر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:راهبرد «ما می‌توانیم » به خوبی در فولادمبارکه معنی شده است
تاریخ انتشار : 1396/10/23
شماره : ۱۰۵۹
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره ۱۰۵۹ از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 2120
7.8/10 (تعداد آرا 4 نفر )