تصویر روز
۱۰۵۷- در بازدید جمعی از اقتصاددانان برجسته کشور از شرکت فولاد مبارکه مطرح شد:مزیت‌های اقتصادی کشور به درستی در فولاد مبارکه برای توسعه و اشتغال به کار گرفته شده است
۱۰۵۷- در بازدید جمعی از اقتصاددانان برجسته کشور از شرکت فولاد مبارکه مطرح شد:مزیت‌های اقتصادی کشور به درستی در فولاد مبارکه برای توسعه و اشتغال به کار گرفته شده است
تاریخ انتشار : 1396/10/9
شماره : ۱۰۵۷
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره ۱۰۵۷ از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 3604
6.3/10 (تعداد آرا 40 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی