تصویر روز
۱۰۵۶ - در نخستین دورۀ ارزیابی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) و با کسب عنوان سرآمد ملی و تقدیرنامۀ ۵ستاره حاصل شد؛ شرکت فولاد مبارکه به جایزۀ جهانی تعالی سازمانی راه یافت
۱۰۵۶ - در نخستین دورۀ ارزیابی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) و با کسب عنوان سرآمد ملی و تقدیرنامۀ ۵ستاره حاصل شد؛ شرکت فولاد مبارکه  به جایزۀ جهانی تعالی سازمانی راه یافت
تاریخ انتشار : 1396/10/1
شماره : ۱۰۵۶‍
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره ۱۰۵۶ از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 3593
6.1/10 (تعداد آرا 36 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی