تصویر روز
۱۰۵۴ - از بین ۲۰۱ شرکت و در سال ۲۰۱۷ صورت گرفت؛ صعود شرکت فولاد مبارکه به جایگاه یازدهم سازمانهای دانشی برتر قاره آسیا
۱۰۵۴ - از بین ۲۰۱ شرکت و در سال ۲۰۱۷ صورت گرفت؛ صعود شرکت فولاد مبارکه به جایگاه یازدهم سازمانهای دانشی برتر قاره آسیا
تاریخ انتشار : 1396/9/18
شماره : ۱۰۵۴
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره ۱۰۵۴ از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 3291
5.8/10 (تعداد آرا 36 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی