تصویر روز
۱۰۵۳ - امکان انجام عملیات ثانویه بر روی ۱۵ ذوب؛ احداث و بهره‌برداری از کورۀ پاتیلی شمارۀ ۷ شرکت فولاد مبارکه
۱۰۵۳ - امکان انجام عملیات ثانویه بر روی ۱۵ ذوب؛ احداث و بهره‌برداری از کورۀ پاتیلی شمارۀ ۷ شرکت فولاد مبارکه
تاریخ انتشار : 1396/9/11
شماره : ۱۰۵۳
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره ۱۰۵۳ از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 3325
5.8/10 (تعداد آرا 48 نفر )