تصویر روز
1041 - مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه : توازن در کل زنجیرۀ فولاد لازمۀ رسیدن به توسعۀ پایدار است
1041 - مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه : توازن در کل زنجیرۀ فولاد لازمۀ رسیدن به توسعۀ پایدار است
تاریخ انتشار : 1396/6/18
شماره : 1041
تیراژ : 14000
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره 1041 از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 3492
4.1/10 (تعداد آرا 8 نفر )