تصویر روز
1035 - مدیرعامل فولاد مبارکه: معدن و صنایع معدنی میتواند پیشران رشد اقتصادی کشور باشد
1035 - مدیرعامل فولاد مبارکه: معدن و صنایع معدنی میتواند پیشران رشد اقتصادی کشور باشد
تاریخ انتشار : 1396/5/7
شماره : 1035
تیراژ : 14000
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره 1035 از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 3126
5.6/10 (تعداد آرا 31 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی