تصویر روز
1034 - با تصویب صورتهای مالی سال ۹۵ در مجمع عمومی عادی سالیانۀ شرکت فولاد مبارکه صورت گرفت: تقسیم ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سود نقدی
1034 - با تصویب صورتهای مالی سال ۹۵ در مجمع عمومی عادی سالیانۀ شرکت فولاد مبارکه صورت گرفت: تقسیم ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سود نقدی
تاریخ انتشار : 1396/4/30
شماره : 1034
تیراژ : 14000
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره 1034 از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 6325
6.3/10 (تعداد آرا 39 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی