تصویر روز
1029 - مدیرعامل فولاد مبارکه : بدون توجه به حفظ محیط زیست توسعه پایدار غیرممکن است.
1029 - مدیرعامل فولاد مبارکه : بدون توجه به حفظ محیط زیست توسعه پایدار غیرممکن است.
تاریخ انتشار : 1396/3/26
شماره : 1029
تیراژ : 14000
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره 1029 از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 4241
5.5/10 (تعداد آرا 30 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی