تصویر روز
1027 - معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه خبر داد: رشد 16 درصدی تولید در گروه فولاد مبارکه
1027 - معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه خبر داد: رشد 16 درصدی تولید در گروه فولاد مبارکه
تاریخ انتشار : 1396/3/13
شماره : 1027
تیراژ : 14000
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره 1027 از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 6244
5.7/10 (تعداد آرا 51 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی