تصویر روز
1024 - با مشارکت فولاد مبارکه صورت م یگیرد: احداث قطار بی نشهری مبارکه - اصفهان
1024 - با مشارکت فولاد مبارکه صورت م یگیرد: احداث قطار بی نشهری مبارکه - اصفهان
تاریخ انتشار : 1396/2/23
شماره : 1024
تیراژ : 14000
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره 1024 از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد .

تعداد بازدید : 4298
8.2/10 (تعداد آرا 15 نفر )