تصویر روز
1018 - در گفت وگو با مدیران نواحی شرکت فولاد مبارکه مطرح شد؛ کارنامه موفقیت آمیز مدیریت و کارکنان در سال96
1018 - در گفت وگو با مدیران نواحی شرکت فولاد مبارکه مطرح شد؛ کارنامه موفقیت آمیز مدیریت و کارکنان در سال96
تاریخ انتشار : 1396/1/14
شماره : 1018
تیراژ : 14000
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره 1018 از مهمترین رویدادهای گروه فولاد مبارکه مطلع شوید

تعداد بازدید : 4867
4.8/10 (تعداد آرا 41 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی