گزارش پایداری 1402     1402/04/31
فلسفه وجودی شرکت فولاد مبارکه خلق آینده‌ای بهتر برای همگان است. ما به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در ایران از اثرات عملکردمان بر جامعه، محیط زیست و اقتصاد آگاهیم و برآنیم تا از طریق استراتژی‌ها و اقداماتی که پایداری را در حوزه‌های محیط زیستی، اجتماعی و حاکمیتی هدف قرار می‌دهند سهم مثبتی در توسعه پایدار جامعه داشته باشیم.

نتایج و دستاوردهای این اقدامات، شفاف و دقیق، در گزارش‌های سالیانه پایداری شرکت منتشر می‌شود، تا برای سایر دغدغه‌مندان راه‌گشا باشد و شما ذی‌نفعان محترم نیز بتوانید عملکرد شرکت را در این زمینه بررسی و ارزیابی کنید. حمایت و‌ همکاری شما در این مسیر امیدبخش آینده‌ای پایدار و روشن برای همه ما و نسل آینده است.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی