تصویر روز
 • آلودگی هوا و راهکارهای کنترل  (1394/1/25)
  آلودگی هوا و راهکارهای کنترل کیفیت زندگی بر روی زمین،‌ رابطه ی تنگاتنگی با کیفیت کلی محیط زیست دارد. در گذشته تفکر بشر بر نامحدود و فراوان بودن زمین و منابع آن استوار بود اما امروزه منابع باقیمانده، بی احتیاطی و غفلت او را در بکار بستن آن نمایان ساخته است. در طی 200 سال گذشته افزایش سریع جمعیت جهان منجر به نیاز شدید به مقادیر زیاد سوخت،‌ مواد شیمیایی صنعتی،‌ کودهای شیمیایی،‌ سموم دفع آفات و داروها شده است تا بدین طریق موجب بهبود کیفیت زندگی گردد. با وجود مصرف بیشتر این مواد،‌ مقداری از آنها خراب و بخشی نیز در هوا،‌ آب و خاک رها شده و باعث ایجاد خطرات محیط زیستی گردیده است. در این مقاله سعی می گردد نگاه ویژه ای به موضوع آلودگی هوا داشته و راهکارهای مقابله با آن مورد بررسی قرار گیرد. مشاهده ادامه
 • آثار و پیامد های جهانی فعالیت های انسانی بر آلودگی هوا  (1393/11/11)
  آثار و پیامد های جهانی فعالیت های انسانی بر آلودگی هوا دیر زمانی است که انسان بواسطه فعالیت های تخریب کننده، موجبات آلودگی محیط زیست خود را فراهم آورده و علیرغم وخامت اوضاع و هشدار مکرر دانشمندان و کارشناسان مربوطه متأسفانه به دامنه آلودگی خود می افزاید. یکی از مهم ترین موضوعات در این زمینه آلودگی هواست که سالهاست در مقیاس کوچک گریبانگیر شهرهای بزرگ و در مقیاس بزرگ موجب آسیب به کره خاکی شده است. در ادامه سلسله مطالب ذکر شده قبلی ( قوانین و مقرارت بین المللی زیست محیطی ) به اجمال به اثرات اقلیمی و جهانی اثرات آلودگی هوا که اثری به مراتب مخرب تر و یرانگر تر نسبت به آلودگی منطقه ای دارد بپردازیم. مشاهده ادامه
 • آثار و پیامدهای جهانی فعالیتهای انسانی بر آلودگی هوا  (1393/10/29)
  آثار و پیامدهای جهانی فعالیتهای انسانی بر آلودگی هوا دیر زمانی است که انسان بواسطه فعالیت های تخریب کننده، موجبات آلودگی محیط زیست خود را فراهم آورده و علیرغم وخامت اوضاع و هشدار مکرر دانشمندان و کارشناسان مربوطه متاسفانه به دامنه آلودگی خود می افزاید. یکی از مهم ترین موضوعات در این زمینه آلودگی هواست که سالهاست در مقیاس کوچک گریبانگیر شهرهای بزرگ و در مقیاس بزرگ موجب آسیب به کره خاکی شده است. به مناسبت روز 29 دی ماه که روز هوای پاک نامیده شده است قصد داریم تا در ادامه سلسله مطالب ذکر شده قبلی ( قوانین و مقرارت بین المللی زیست محیطی ) به اجمال به اثرات اقلیمی و جهانی اثرات آلودگی هوا که اثری به مراتب مخرب تر و یرانگر تر نسبت به آلودگی منطقه ای دارد بپردازیم. مشاهده ادامه
 • معاهدات و پروتکل های بین المللی - قسمت دوم (پسماندهای ویژه و خطرناک)  (1393/8/24)
  معاهدات و پروتکل های بین المللی - قسمت دوم (پسماندهای ویژه و خطرناک) در پی تدوین قوانین زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته جهت محدود نمودن پسماندهای خطرناک، هزینه امحاء آنها بمیزان چشمگیری افزایش یافت. تاجران مواد سمی در پی یافتن راهی کم هزینه تر، انتقال پسماندهای خطرناک به کشورهای در حال توسعه و کشورهای اروپای شرقی را در پیش گرفتند. از این رو و در پاسخ به نگرانیهای عمومی و بین المللی در 22 مارس سال 1989 به منظور کنترل حمل و نقل برون مرزی پسماندهای خطرناک و دفع اصولی آنها توسط برنامه زیست محیطی سازمان ملل (UNEP) معاهده موسوم به کنوانسیون بازل به تصویب کشورهای عضو رسید و در5 می سال 1992 لازم الاجرا گردید. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1371 با تصویب کنوانسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی به عضویت کنوانسیون بازل در آمد. مشاهده ادامه
 • آشنایی با معاهدات بین المللی زیست محیطی – قسمت اول ( معاهده حفاظت از لایه ازن )  (1393/7/15)
  آشنایی با معاهدات بین المللی زیست محیطی – قسمت اول ( معاهده حفاظت از لایه ازن ) بر کسی پوشیده نیست که حفاظت از انسان و محیط زیست در برابر مواد شیمیایی و تجهیزات آلوده کننده یکی از موضوعات مهم دستور کار جامعه بین المللی در عصر حاضر می باشد. تدوین معاهدات و کنوانسیون های الزام آور حقوقی در زمینه حفاظت از انسان و محیط زیست روند پر شتابی را در پیش گرفته است و در این زمنیه کشورهای جهان سوم از جمله کشورمان، ناچار به پیوستن به این روند می باشند امروزه مصنوعات مربوط به انسان و محیط زیست و مواد لوکس و تزئینی و الکترونیکی، تنها مختص کشورهای توسعه یافته نیست لذا در این مقاله سعی داریم تا شما را با مهم ترین معاهده های بین المللی زیست محیطی که کشور خودمان نیز متعهد به الزام قوانین آن شده است آشنا نماییم. مشاهده ادامه
 • ‌گرامی‌داشت روز جهانی محیط زیست  (1393/3/25)
  ‌گرامی‌داشت روز جهانی محیط زیست مطالعات اندیشمندان جهان که نتایج و امار آن نیز بصورت لحظه ای درمنابع علمی و اطلاعاتی (سایت www.worldometers.info/fa) قابل رئویت است حاکی از آنست که انسان در گذشته و شاید هم اکنون نیز با سرعت هرچه تمام در حال تخریب زیستگاهها و الزامات حیات خود در این جهان است بد نیست نگاهی کوتاه به بخش کوچکی از امار منتشره در این خصوص داشته باشیم... مشاهده ادامه

تعداد بازدید : 15211
5.4/10 (تعداد آرا 112 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی