تصویر روز
روز جهانی محیط زیست
7 میلیارد آرزو وتنها یک سیاره، پس درمصرف مراقبت کنید "Seven Billion Dreams, one planet consume with care"
مقدمه وتاریخچه

روز 15 خرداد مقارن با پنجم ژوئن هر سال با عنوان روز جهانی محیط زیست گرامی داشته می شود. این نام گذاری برای اولین بار درسال 1972 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در شهر استکهلم سوئد برگزار گردید با هدف افزایش آگاهی های عمومی برای حفظ محیط زیست وترغیب مسئولان به اتخاذ تدابیری برای مقابله با تخریب محیط زیست و گونه های زیستی جانوری ، صورت پذیرفت .  در ایران نیز ایام مقارن با این روز یعنی پانزدهم  لغایت بیست ویکم خرداد ماه به عنوان محیط زیست نامگذاری وبصورت نمادین برنامه های ویژه ای به منظور جلب مشارکت های مردمی در جهت حفظ محیط زیست برگذارمیگردد.

اهمیت حفظ محیط زیست :

اگر چه خوشبختانه ظرف سالیان اخیر آگاهی های عمومی نسبت به حفظ محیط زیست بصورت محسوسی افزایش یافته واین موضوع بصورت مطالبات عمومی و مشترک جوامع بشری از مسئولان وسیاست مداران کشورها درآمده است ، اما باید به وجود چالش های در بیش رو از حیث تخریب محیط زیست ومصرف بی رویه منابع نیز اشاره وهشداری جدی داشت. در مقالات گذشته آمار لحظه به لحظه تخریب منابع (کاهش سطح جنگلها ، بیابان زائی و کاهش منابع آب شیرین ) با استناد منابع علمی وآمار موجود ( وب سایت worldmeter.com) ارائه شد. . بی ارتباط نیست نگاهی به برخی از دیگر آمار های تکان دهنده ارائه شده در این وب سایت بیندازیم تا ببینیم چشم انداز حال ودر پیش روی ما چگونه است :

"حدود 700 میلیون نفر ازجمعیت کنونی جهان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محرومند وبه این تعداد جمعیت در هرثانیه 2 نفر اضافه می گردند ."

"جهان بشدن وبا سرعت تمام درحال مصرف انرژی بوده بطوریکه در هرثانیه Kw 10000  نرخ مصرف انرژی داشته که سهم عمده آن حاصل از مصرف منابع تجدید ناپذیر است واز این روست که تخمین زده می شود منابع و ذخایر نفتی با این نرخ فزاینده  مصرف تا 10 سال دیگر تمام می گردد."

از طرف  دیگر تولید زباله وبخصوص ضایعات غیر قابل بازگشت به طبیعت همچنان در حال اضافه شدن است بطوریکه درهمه نقاط جهان وبخصوص دربرخی از  نقاط اقیانوس ها جزایری به وسعت یک کشور پهناور انباشته از زباله های شناور وخطرناک برای حیات موجودات زنده شده است.

براساس اطلاعات درج شده در وب سایت سازمان ملل متحد بسیاری از اکوسیستم های کره زمین بواسطه رشد زیاد جمعیت وتوسعه اقتصادی در وضعیت رو به تخریب و بحرانی  قرارگرفته ویا متحمل تغییرات غیر قابل بازگشت شده اند .

به استناد منبع فوق الذکر چنانچه الگوی تولید ومصرف گرائی درهمین وضعیت ثابت بماند ، تا سال 2050 با وجود رشد جمعیتی بالغ بر 6/9 میلیارد نفرتا آن زمان  ، ما نیازمند سیاره ای به اندازه سه برابر سیارکنونی  برای بقاء می باشیم . از اینروست که بهترین استرانژی ممکن جهن تضمین آینده سالم ، تنها وتنها  اصلاح روش زیستن در محدوده مرزها و  گستره همین کره خاکی است . از همین رو شعار سازمان ملل متحد برای روز جهانی محیط زیست در سال 2015 با عنوان :
 
7 میلیارد آرزو وتنها یک سیاره، پس درمصرف مراقبت کنید
"Seven Billion Dreams, one planet consume with care"

انتخاب و نامگذاری شده است تا هشدار و بیدار باشی برای تمامی ساکنین این کره خاکی باشد.
امید است که هر یک از ما نیز  به سهم خود در تامین آینده سالم برای آیندگان وفرزندانمان از هم اکنون درست بیندیشیم ودرست عمل نمائیم .

محسن ستاری
واحد محیط زیست
1394/3/9

تعداد بازدید : 2429
5.1/10 (تعداد آرا 44 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی