تصویر روز
تولید محصولات سرد نور‌دیدۀ سخت و نیم‌سخت در فولاد مبارکه


کارشناس واحد متالورژی و روشهای تولید فولاد مبارکه از تولید محصولات سرد نوردیدۀ سخت و نیمهسخت(HARD, 1/2HARD, 1/4HARD, 1/8 HARD) مورد درخواست شرکتهای خودروسازی کشور در شرکت فــولاد مبارکه خبر داد.
 
 علیرضا ناصری در این خصوص گفت: بهمنظور بینیازی هرچه بیشتر از واردات ورقهای خاص، واحد متالورژی و روشهای تولید با اتکا به دانش فنی و تکنولوژی موجود در فولاد مبارکه، طراحی محصولات خاص موردنیاز صنایع داخلی کشور را در دستور کار خود قرار داده تا صنایع داخلی از واردات این قبیل محصولات بینیاز باشند و از خروج ارز نیز جلوگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه تولید فولادهای سخت و نیمهسخت همواره از درخواستهای قطعهسازان صنایع خودروسازی بوده است، گفت: به همین منظور دستیابی به دانش فنی، طراحی و تولید این محصولات در فولاد مبارکه هدفگذاری شد.
ناصری با بیان اینکه فولادهای نوار باریک در دو حالت عملیات حرارتپذیر و معمولی قابلتولیدند، ادامه داد: این فولادها میتوانند پس از تولید نهایی در کارخانۀ فولادسازی و یا بهصورت محصول نیمهآماده در اختیار مشتریان قرار گیرد.
وی افزود: بسته به میزان عناصر آلیاژی و کاربرد مدنظر، میتوان بر روی این محصولات انواع مختلفی از عملیاتهای حرارتی و مکانیکی انجام داد؛ ازاینرو فولادهای نوار باریک معمولا بهصورت آنیلشده و یا آنیل و اسکینپاسشده، نوردسردشده و یا عملیاتحرارتیشده به بازار عرضه میشوند.
کارشناس واحد متالورژی و روشهای تولید فولاد مبارکه با اشاره به اینکه فولادهای نوار باریک در صنایع مختلفی نظیر صنایع خودروسازی، صنایع الکتریکی و تولید برخی فولادهای ابزار، نظیر تیغۀ اره مورد استفاده قرار میگیرند، افزود: این نوع فولادها با دو استاندارد EN10139 و EN10132 تولید میشوند. ضمن اینکه عملیات نواربری آنها نیز میتواند بهصورت مجزا در کارخانۀ مشتری یا کارخانۀ فولادساز انجام گیرد.
وی گفت: اخیرا با توجه به شرایط بهوجودآمده در بازار فولاد کشور، تقاضاهای مختلفی از طرف صنعت خودروسازی برای شرکت فولاد مبارکه ارسال شده است که بر همین اساس، این شرکت برای تولید این نوع گریدها اقدام کرد.
ناصری در تشریح ساختار این نوع فولادها تصریح کرد: در این روش، محصول نورد سردشده، پس از انجام فرایند آنیلی، مجددا در معرض نورد سرد قرار میگیرد. در این مرحله، میزان کاهش ضخامت به میزان و استحکام موردنیاز بستگی دارد. پس از این مرحله، فرایندهای نهایی نظیر موجگیری، کنترل کیفی و نواربری نیز بر روی محصول انجام میشود.
وی گفت: آزمایشهای انجامشده و نتایج بهدستآمده از موفقیتآمیز بودن تولید آزمایشی این نوع محصول حکایت دارد.
کارشناس واحد متالورژی در پایان از همکاری نواحی تولیدی، دفتر فنی نورد، واحد برنامهریزی نورد سرد، مدیریت فروش و بازاریابی، مدیریت آزمایشگاهها و بهویژه کارکنان واحد تمپرمیل تشکر و قدردانی کرد.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 220
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی