تصویر روز
حمیدرضا عظیمیان حمیدرضا عظیمیان
مهندس حمیدرضا عظیمیان دارای تحصیلات در رشته مهندسی برق و کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی تهران است.
مدیرعامل(CEO)

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی